Luchtafweer in Oude Wetering, gebouwd in 1958. foto: Ruurd Kok

Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens zijn slechts enkele bouwwerken die in de regio Leiden herinneren aan de Koude Oorlog. In december is het dertig jaar geleden dat met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een einde kwam aan deze periode van internationale spanningen en de dreiging van een atoomoorlog.

Ter gelegenheid daarvan publiceert de Leidse uitgeverij Ginkgo een boek over sporen van de Koude Oorlog in Leiden en omgeving. Niet eerder is dit erfgoed voor deze regio in beeld gebracht, met de persoonlijke verhalen erachter.

In de Leidse regio zijn nog meerdere resten te ontdekken uit de Koude Oorlog, een periode die nog niet zo lang achter ons ligt, maar toch omgeven is met een waas van geheimzinnig-heid. Zowel voor militaire doeleinden als voor bescherming van de bevolking werden allerlei bouwwerken aangelegd, waarvan de ware functie vaak geheim moest blijven.

Veel van de bewaard gebleven bouwwerken zoals bunkers en schuilkelders hebben inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. In die gebouwen is de situatie uit de Koude Oorlog soms met moeite nog herkenbaar. Andere gebouwen zijn gesloopt of onder het zand verdwenen; sommige hebben hun functie behouden.

Op alledaagse plekken in onze omgeving werden maatregelen genomen met het oog op een dreigende atoomoorlog. Deze plekken vertellen met elkaar een bijzonder verhaal over de gevolgen van de internationale spanningen voor de Leidse regio. Dat verhaal wordt verteld aan de hand van ooggetuigen en historisch beeldmateriaal.

De publicatie is een bundeling van artikelen in Leidsch Dagblad van de Leidse archeoloog en freelance journalist Ruurd Kok. Van zijn hand verscheen bij uitgeverij Ginkgo in voorjaar 2020 ‘Bang voor mooi weer’, over sporen van de Tweede Wereldoorlog in Leiden en omgeving.

Het boek verschijnt in december en is tot 1 november in de voorverkoop verkrijgbaar (met korting). Zie: https://uitgeverijginkgo.nl/voorverkoop/sporen-van-de-koude-oorlog

 
Back To Top