“Het is toe te juichen dat de bouw van  de wijk Starrenburg 3 dichter bij komt. Er is dringend behoefte aan nieuwe betaalbare woningen, niet in het minst voor starters, middengroepen en ook senioren,die graag kleiner willen wonen en zo de doorstroming kunnen bevorderen. Tegelijk is het niet minder belangrijk goed te letten op allerlei effecten van de totstandkoming van deze nieuwe wijk op de bestaande wijken Starrenburg I en II”.

Dat betoogde Cees Bremmer onlangs in de commissie wonen,ruimte en groen (WRG) over het nieuwe Beeldkwaliteitsplan Starrenburg-III  (BKPS). Hij zei zich de talrijke vragen en zorgen van diverse bewoners,die zich hadden aangemeld om  bij de commissie in te spreken, goed te kunnen voorstellen.

Bremmer wees bijvoorbeeld op nieuwe verkeersbewegingen die straks ontstaan.   Welke gevolgen hebben die bijv. voor de huidige wijk Starrenburg II? Sommige delen daarvan kregen van begin af aan last van flinke verzakkingen. En diverse bewoners voelen dat goed in hun portemonnee. En bestaat er geen kans,zo zei Bremmer, op nieuwe verkeersbewegingen aan de randen van Starrenburg? Om de verkeerslichten van de Veurseweg te vermijden via een soort sluiproute langs Starrenburg I en de Valkeweg richting Bijdorp en Vlietwijk  het dorp uit. Dat zou zeer onwenselijk zijn.

Bremmer informeerde verder waarom het aantal ontsluitingen van de nieuwe wijk  Starrenburg vergeleken bij eerdere plannen is verminderd. De Zuiderzichtlaan geldt nu als hoofdontsluiting en in mindere mate het westelijk deel Hofvliet. Beseft het   college dat op 30 meter van de Zuiderzichtlaan een basisschool en kinderopvang aanwezig is? En is het nieuwe Beeldkwaliteitplan mede gebaseerd op gedegen verkeerskundig onderzoek en op advisering door het Hoogheemraadschap van Rijnland, gelet op de functie van waterkering van de Hofvliet.

“Met de vaststelling van dit Beeldkwaliteitsplan worden beslist geen definitieve

besluiten over verkeerssituaties en wijkontsluiting genomen. Dat is pas later aan de orde” zegde wethouder Cramwinkel uitdrukkelijk toe, die daarmee positief reageerde op de vragen van Cees Bremmer

De CDA- fractie zal de verdere besluitvorming  over de inrichting van Starrenburg III  en implicaties voor andere wijken zorgvuldig blijven volgen.

 
Back To Top