Het Bestemmingsplan Huize Bijdorp is een prachtig voorbeeld van “vernieuwing door behoud” op basis van een “waarden-gestuurde benadering” dat het CDA zeer aanspreekt. Het door Congregatie van de heilige Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen en als monumentale buitenplaats kiezen voor vernieuwing, nu hun missie sinds 1876 haar voltooiing nadert, is een uitstekende  keuze om naar de toekomst voor heel Voorschoten blijvende betekenis te gaan uitstralen”.

Dat zei Cees Bremmer dezer dagen namens de CDA-fractie in een recente vergadering van de gemeenteraad. Deze fraaie buitenplaats krijgt bij behoud van haar monumentale karakter o.a. een belangrijke functie in het kader van betaalbare sociale en middenhuurwoningen,alsook zorgplaatsen. Landschappelijke, cultuur- en architectuur- historische waarden behouden in de nieuwe plannen hun betekenis. Daarbij is er veel oog voor bio-diversiteit, duurzaamheid en een klimaat-adaptieve aanpak. Door het bij realisering van de plannen open stellen van het park,zo vlak bij het  centrum,  krijgt “de parel Voorschoten” nog extra glans.

Het CDA heeft grote waardering voor  de door de gemeenteraad  vastgestelde bestemmingsplan en voor de voortvarende aanpak van de Congregatie - samen met de gemeente Voorschoten en eigen projectorganisatie. Tegen die achtergrond bezorgde het CDA onlangs, coronaproef,  zuster Regina een adventgekleurde fraaie bos bloemen en voor alle medewerkers  kerstplanten. In een ruime ronde tafelgesprek bij deze “CDA- Kerstgroet”, werden daarbij vervolgens ervaringen uitgewisseld over dit prachtige project.

 
Back To Top