In de raadsvergadering van 11 november werd het collegevoorstel om € 4.4 miljoen te investeren in een multifunctionele accommodatie (MFA) besproken. CDA-raadslid Mark van Oostrum gaf daarbij aan dat de bouwkosten nog veel verder zullen stijgen en dat er genoeg tijd is om slimme combinaties van een MFA met andere gemeentelijke gebouwen te onderzoeken. Mark van Oostrum: ‘Het raadsvoorstel over de MFA komt op een ongelukkig moment. Bouwkosten stijgen momenteel extreem door de energiecrisis en een tekort aan personeel en grondstoffen. De kosten van de verduurzaming van het gebouw aan de Wijngaardenlaan zijn door het college bovendien veel te laag ingeschat. De bouwkosten zullen daardoor uiteindelijk veel hoger komen te liggen dan de door het college voorgestelde, al forse bedrag van ruim € 4.4 miljoen. Het moment voor een kostbare en ingewikkelde renovatie is nu gewoon niet goed! Ook de nieuwe subsidieafspraken tussen de gemeente en de bibliotheek zijn nog onvoldoende concreet. Daar komt nog eens bij dat niet alle culturele verenigingen terecht kunnen in dat gebouw. Het collegevoorstel is nog onvoldoende uitgewerkt. Dat is ook niet goed voor de bibliotheek en de verenigingen’.

Wat dan wel ?
‘Het college zelf heeft aangegeven dat het cultureel centrum de komende 5 jaar kan worden gebruikt, zonder dat daarvoor investeringen in het gebouw nodig zijn. Het cultureel centrum is daarom nog een paar jaar de meest optimale accommodatie voor onze culturele verenigingen. Wat daarbij komt is dat het college plannen heeft voor de verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis. Dat monument is in slechte staat en moet worden verduurzaamd. Er is zelfs al een projectleider ingehuurd die de raad in december al een onderzoeksopzet gaat voorleggen. De door het college aangekondigde renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis  is voor het CDA een logisch moment om na te gaan of een MFA ook werkplekken voor ambtenaren kan opleveren.  Het bestuurscentrum kan dan in een gerenoveerd monumentale gemeentehuis aan de Leidseweg blijven. De werkplekken en balies verplaatsen dan naar een nieuw duurzaam gebouw. Hierdoor komen ook gelden vrij voor een betere Multifunctionele accommodatie en is een hele dure renovatie van het kantoorgedeelte van het gemeentehuis niet aan de orde.’

Het Kruispuntkerk-burgerinitiatief biedt daarvoor uitstekende aanknopingspunten. Vanwege thuiswerken zal er ook minder kantoorruimte voor ambtenaren nodig zijn. Dit biedt kansen!  Bovendien kan de gemeente niet én een nieuw gemeentehuis betalen én een nieuwe MFA aan de Wijngaardenlaan. Daar heeft Voorschoten nu eenmaal het geld niet voor. Samen met andere fracties hebben we daarom voorgesteld een snel maar grondig onderzoek uit te voeren naar een slimme combinatie van een MFA met een gemeentehuis. Dit voorstel werd door een meerderheid van de raad overgenomen.
 
Back To Top