De verkiezingen van 16 maart hebben in Voorschoten geleid tot een bijzondere situatie. Vier partijen, waaronder GroenLinks, kunnen zich met vier zetels de grootste noemen. De opdracht aan informateur Verkaik was om op zoek te gaan naar een coalitie met een brede basis. Direct na de verkiezingen had Voorschoten Lokaal in de pers al aangegeven “over rechts” te willen gaan, in een coalitie met VVD en CDA. Afgelopen donderdag adviseerde de informateur inderdaad om te gaan onderhandelen met wat tijdens de vergadering “het rechtse motorblok” werd genoemd, waarbij D66 verzocht werd aan te sluiten. In die samenstelling zou de coalitie veel zetels hebben, maar ook een uitgesproken rechts signatuur.

Tijdens de campagne heeft GroenLinks gehamerd op het belang van daadkrachtig bestuur. Om goede voorzieningen te borgen, betaalbare woningen te bouwen, vorm te geven aan effectief sociaal beleid en stappen te maken op het gebied van duurzaamheid. Om dat te bereiken hebben we ook steeds aangegeven, zowel voor als na de verkiezingen, het gesprek aan te willen gaan met iedere partij. Daarbij willen we over deze onderwerpen concrete afspraken maken, om niet te vervallen in bestuurlijke verlamming. In de combinatie van VVD, Voorschoten Lokaal en CDA zien wij echter te weinig perspectief om aan te sluiten.

Gezien het stemgedrag van deze partijen in de vorige periode is het de vraag in hoeverre we daadkracht kunnen verwachten. Daarnaast zijn er flinke inhoudelijke verschillen, die de indruk van een rechts blok versterken. Zo lijken de voorgestelde bezuinigingen in het programma van Voorschoten Lokaal geen ruimte te laten voor noodzakelijke investeringen in voorzieningen en zouden ze de door GroenLinks gewenste versterking van de uitvoeringscapaciteit van de gemeente onmogelijk maken. Het gebrek aan ambitie op het gebied van duurzaamheid, ook in de afgelopen periode, geeft ons bovendien weinig vertrouwen op een effectieve aanpak in de komende periode. Dergelijke beloften aan de kiezers maken het vinden van een gezamenlijke basis zeer moeilijk.

Natuurlijk blijft GroenLinks bereid haar verantwoordelijkheid te nemen. Zeker met D66, maar ook met de andere partijen zien wij wel aanknopingspunten om tot concrete afspraken te komen. We zien ook dat de verkiezingen op een aantal onderwerpen een progressieve meerderheid heeft opgeleverd, waarbij ook de zetels voor PvdA en SP niet vergeten mogen worden. Als een van de grootste partijen van Voorschoten wil GroenLinks zich, in welke rol dan ook, de komende periode hard maken om die meerderheid gehoord te laten worden.

 
Back To Top