Het gemeentebestuur van Wassenaar maakt zich hard voor een zelfstandige gemeente in de regio en een kwalitatief goed bestuur. Dit is wat de Wassenaarders van hun gemeentebestuur mogen verwachten. Raads-, commissie- en collegeleden hebben in de afgelopen maanden een document opgesteld, waarin het gemeentebestuur aangeeft hoe zij de positie van Wassenaar in de regio ziet en welke maatregelen zij heeft genomen, neemt en zal nemen om ook naar de toekomst toe de zelfstandige positie van Wassenaar in de regio waar te maken.

Blijvend inzetten voor een zelfstandig en verantwoordelijk Wassenaar

In een bijzondere raadsvergadering van 7 november 2018 is het document ‘Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio’ vastgesteld. Het document is een resultaat van intensieve werksessies waarin door raads-, commissie- en collegeleden is gesproken over de bestuurscultuur, de positie van Wassenaar in de regio, de deelname in samenwerkingsverbanden, de financiële context en de opgaven voor onze gemeente. Voor deze thema’s ziet het gemeentebestuur de toekomst positief tegemoet en zet zij zich constructief in voor een blijvend zelfstandig en verantwoordelijk Wassenaar met respect voor de overige partners in de regio. Daarbij neemt het gemeentebestuur van Voorschoten een bijzondere positie in om dat daarmee een gezamenlijke organisatie wordt gedeeld.

Het gemeentebestuur van Wassenaar zal dit voor het heden en de toekomst richtinggevende document met een begeleidende brief aanbieden aan het college van Gedeputeerde Staten. Hiervoor zal een delegatie worden afgevaardigd naar de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, om de agenda van de implementatie van dit document verder te bespreken.

Van waarnemend burgemeester naar kroonbenoemde burgmeester

De gemeente Wassenaar heeft sinds januari 2017 een waarnemend burgemeester. Bij een zelfstandig Wassenaar hoort een kroonbenoemde burgemeester. De Commissaris van de Koning zal daarom worden verzocht om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester open te stellen.

 
Back To Top