Donderdag 27 mei nam de gemeenteraad van Voorschoten een voorstel aan om samen met vijf andere regiogemeenten te werken aan duurzame warmtevoorziening. Daarbij wordt onder andere onderzocht of een warmtenet in onze regio en voor ons dorp haalbaar is. Die haalbaarheid heeft vooral met de financiën te maken, want er moet een stevige investering komen en het college wil niet dat dit voor onze inwoners erg in de papieren gaat lopen. Een warmtenet kan een goede oplossing zijn om te zorgen dat we over 10 of 15 jaar nog steeds een warm huis hebben. Tenslotte komt het warme water en de verwarming in onze huizen nu nog voor 90% uit fossiele bronnen waar een grote CO2 uitstoot mee gepaard gaat. Deze CO2 uitstoot moet de komende jaren fors naar beneden en hier hebben we duurzame alternatieven voor nodig. Het voorstel dat er nu ligt betreft het transporteren van restwarmte uit de Rotterdamse haven via een ondergrondse transportleiding voor warm water naar onze regio.

Op dit moment is er een overvloed aan dergelijke restwarmte beschikbaar, die nu nog grotendeels verloren gaat. Daarnaast biedt een warmtenet op termijn ook kansen om aqua- en geothermie, warmte uit water en de aarde, voor een grote groep Voorschotenaren beschikbaar te maken. Dit soort projecten zijn veel te groot voor Voorschoten alleen. Het is dan ook goed dat er met de regiogemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Katwijk samengewerkt wordt. Alleen door samenwerking in de regio kunnen we op een duurzame én betaalbare wijze een warm huis houden.
 
Back To Top