De gemeente Voorschoten en Boris Bayer Beheer BV hebben een schikking getroffen voor het Ambachts- en Baljuwhuis. De kortgedingzitting van 19 januari ging daarom niet door. De gemeente betreurt de mediaberichten over de afwikkeling van de verkoop die eerder verschenen.

De gemeente Voorschoten heeft bij nader inzien begrepen dat zij in het kader van de afwikkeling van de verkoop van het Ambachts- en Baljuwshuis zorgvuldiger had moeten handelen jegens Boris Bayer Beheer BV en de heer Boris Bayer. De gemeente Voorschoten betreurt de eerdere berichtgeving die als gevolg hiervan in de media over Boris Bayer Beheer BV is verschenen. Ten onrechte is de indruk ontstaan dat Bayer Beheer BV de afspraken uit de koopovereenkomst niet kon of zou willen nakomen.

De gemeente Voorschoten en Boris Bayer Beheer BV hebben in de lopende juridische procedures een allesomvattende regeling getroffen ter beëindiging van het tussen partijen bestaande geschil over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan Boris Bayer Beheer BV.

Voorts wordt met dit persbericht mede beoogd om aan de reputatie van Boris Bayer Beheer BV eventueel toegebrachte schade te herstellen.

Partijen zullen over de inhoud van de regeling verder geen mededelingen doen.

 
Back To Top