De gemeenteraad Voorschoten heeft donderdag 16 december de transitievisie warmte 1.0 vastgesteld. Daarin staat dat de gemeente eerst het isoleren van huizen en energiebesparing flink wil stimuleren tot 2030. Ook zijn er drie wijken: Krimwijk, Bijdorp en Vlietwijk waar de gemeente samen met de bewoners wil kijken of er mogelijkheden zijn om over te stappen van aardgas op een duurzame warmtebron. Voorschoten wil in 2050 helemaal CO2-neutraal zijn.

De transitievisie warmte is een globaal plan waarin staat hoe Voorschoten voor 2050 gaat overstappen van aardgas op duurzame warmte in de huizen en andere gebouwen. In de commissie Wonen, Ruimte en Groen werd met algemene stemmen een motie aangenomen om ‘1.0’, toe te voegen, omdat de transitievisie warmte minstens elke 5 jaar een update zal krijgen. 

Buurtgericht
Met een aantal buurten wordt in 2022 gestart met het maken van een plan om buurtgericht te isoleren. Dat aantal wordt met de jaren uitgebreid. ‘In Krimwijk, Bijdorp en Vlietwijk zijn er mogelijkheden die eventueel voor 2030 kunnen. Daar gaan we verder onderzoek naar doen. Maar’, zo zegt wethouder Duurzaamheid Erika Spil, ‘dat doen we nadrukkelijk samen met de inwoners’. Alle andere wijken komen na 2030 aan de beurt. Wel kunnen bewoners zelf overstappen als duidelijk is dat in hun buurt een individuele oplossing de enige mogelijkheid wordt. Ook is een tussenoplossing mogelijk in de vorm van een hybride warmtepomp, waarbij er veel minder aardgas wordt verbruikt.

Ondersteuning door gemeente
Huiseigenaren kunnen nu al zelf aan de slag met isoleren. ‘Dat wil de gemeente van harte op diverse manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld met advies van het Duurzaam Bouwloket en met hulp van de energiecoaches. Isolatie is belangrijk, niet alleen vanwege de energiebesparing: als huizen beter zijn geïsoleerd, zijn er meer duurzame mogelijkheden om je huis te verwarmen’, stelt Erika Spil.

Meer informatie over wat mogelijk is per buurt staat op https://www.voorschoten.nl/voorschoten-aardgasvrij

Back To Top