Waarnemend burgemeester Aptroot is er voorstander van om de Boa’s in Voorschoten te bewapenen met een wapenstok en pepperspray, dat liet hij afgelopen donderdagavond weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Als voorbeeld liet hij weten dat enkele weken geleden een BOA (Bijzonder Opsporing Ambtenaar) op de Schoolstraat door een zeer agressief individu werd aangevallen. De burgemeester sprak hier achteraf met de BOA over en die verklaarde zo in het nauw te zijn gekomen dat hij op dat moment wenste pepperspray te hebben.

De discussie was tijdens de gemeenteraad naar voren gekomen door een motie van de partijen D66, SP, CDA en GroenLinks waarin zij opriepen de BOA’s in Voorschoten, in tegenstelling tot het landelijke besluit, niet te voorzien van bewapening.

VVD Raadslid Katrin van Meenen reageerde ook negatief op de ingediende motie : “De motie is onnodig, onjuist en beschadigend voor het imago van de boa’s.”

 

 

 
Back To Top