Wethouder Marcel Cramwinckel (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Hans Bootsma, directeur ontwikkeling van projectontwikkelaar Synchroon (een dochteronderneming van TBI Holdings), tekenden donderdag 19 december een overeenkomst voor de ontwikkeling van het Intratuinterrein aan de Leidseweg in Voorschoten.

De overeenkomst maakt de ontwikkeling mogelijk van ongeveer 130 woningen. Deze worden volgens een duurzaam plan en een natuurinclusief ontwerp gebouwd. De nieuwbouw bestaat voor 25% uit sociale huurwoningen. De overeenkomst omvat ook de financiering van een 50-km-weg, die door het plangebied gaat lopen. Deze weg zorgt ervoor dat er minder druk komt op het noordelijke deel van de Leidseweg Noord.

Wethouder Marcel Cramwinckel: ‘We zijn blij dat Synchroon wil bijdragen aan de financiering van de weg. Met deze afspraken maken we het mogelijk om echt aan de slag te gaan met de ontwikkelingen op het Intratuinterrein. Alle betrokkenen zitten hier al lang op te wachten. Bovendien geven we invulling aan onze beloften uit het coalitieakkoord.’ Wethouder Monique Lamers (Verkeer, Duurzaamheid, Milieu en Energie) vult aan: ‘We hebben dringend meer woningen nodig én een oplossing voor de verkeersproblemen die de huidige inwoners ervaren. Ook willen we dat er in Voorschoten duurzaam en natuurinclusief gebouwd wordt. Ook dat regelen we voor dit gebied met deze overeenkomst.’

Duurzaam en natuurinclusief
Ontwikkelaar Synchroon zet in op een duurzaam plan en een natuurinclusief ontwerp. Hans Bootsma, directeur Synchroon, licht toe: ‘Door groen integraal mee te nemen in het project, creëer je gezonde ecosystemen. Dit is goed voor de biodiversiteit. En het is ook belangrijk voor het geluk en de gezondheid van de toekomstige bewoners. Wij zijn blij met de ondertekening van de overeenkomst, die ons een stap dichterbij de realisatie van de Intratuinlocatie brengt.’

Bestemmingsplanprocedure
Nu de overeenkomst getekend is, gaat Synchroon het schetsplan verder uitwerken. Ook wordt een procedure doorlopen om de bestemming van het terrein te veranderen van ‘detailhandel’ en ‘agrarisch’ naar ‘woningbouw’. Belanghebbenden worden bij deze bestemmingsplanprocedure betrokken.

 
Back To Top