Donderdag 13 juni is door de gemeenteraad van Voorschoten de jaarrekening 2018 vastgesteld. De gemeente boekte over 2018 een positief resultaat van bijna 1,9 miljoen euro, vooral door eenmalige inkomsten, zoals de verkoop van panden. Als die inkomsten worden weglaten, resteert er een overschot van bijna 200.000 euro. “We zijn blij met dit positieve resultaat, maar rekenen ons zeker niet rijk”, aldus GroenLinks-raadslid Albert Deuzeman. “Er komen nog moeilijke beslissingen aan en daar lig ik wel eens wakker van.”

Immers, ondanks de realistische financiële koers van de gemeente dreigen er tekorten. Deze worden vooral veroorzaakt door factoren waar we de gemeente weinig invloed op heeft. Door overschotten nu aan de reserves toe te voegen is de gemeente beter in staat om tegenvallers op te vangen, maar ze ontkomt helaas niet aan bijvoorbeeld de al eerder geplande bezuinigingen op subsidies.

Om de kleinere pot subsidies zo eerlijk en transparant mogelijk te verdelen, is op 13 juni een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Voor de overgang van het oude naar het nieuwe beleid is een fonds van 200.000,- euro ingesteld.  “Dit fonds gaat helpen om de overgang van het oude naar het nieuwe beleid te verzachten:”, aldus D66-raadslid Saskia Boom. “Verenigingen staan hierdoor niet opeens met lege handen en dat is belangrijk. Het geeft ze meer ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie en te bekijken welke kansen er voor hen liggen binnen het nieuwe beleid”.  

Positief in de jaarrekening is het verdampen van de hardnekkige tekorten op uitkeringen. Daar staat tegenover dat, zoals bij veel gemeenten in Nederland, de uitgaven aand de jeugdzorg in 2018 hoog opgelopen zijn. Het college neemt maatregelen om de kosten in de hand te houden, maar de ervaring laat zien dat dit niet eenvoudig is. Om voorbereid te zijn op extra tegenvallers, worden reserveringen die ooit gemaakt zijn voor de uitkeringen nu bij die voor de zorgkosten gevoegd. ”Verstandig voorstel van het college om de reserve sociaal domein uit te breiden om de effecten van overschrijdingen te kunnen opvangen, terwijl we werken aan preventie”, reageert Katrien van Meenen, VVD-raadslid.

De coalitiepartijen realiseren zich heel goed dat de middelen in Voorschoten beperkt zijn en de komende jaren zullen blijven. Desondanks zijn ze tevreden over het financieel herstel dat is ingezet. Ze hebben alle vertrouwen in het college, dat op realistische wijze werkt aan een goede toekomst voor Voorschoten.

 
Back To Top