Foto : Archief

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek. Deze bevindingen staan in het rapport ‘zwemmen in Voorschoten’ . Daaropvolgend besloot het gemeentebestuur een vervolgonderzoek te starten met daarin een uitwerking van verschillende scenario’s. Een Dorpsdialoog maakte onderdeel uit van dit onderzoek.

Er zijn twee scenario’s overgebleven.  A. Doorzetten van het genomen besluit en (vermoedelijke) sluiting van het zwembad per 31 december 2020 en zorg dragen voor ordentelijke afwikkeling van Sportfondsen Voorschoten B.V.;  B. Voortzetten van de huidige exploitatie van zwembad “Het Wedde”.

Op 7 mei heeft het adviesbureau het rapport toegelicht aan het college van B & W. Het college deelt het advies dat de nieuwbouwvarianten afvallen. Bij het aanbieden van de kadernota (eerste stap om te komen tot een begroting) zal het college aangeven welke van de twee varianten haar voorkeur heeft. Dit op basis van de beschikbare financiële middelen in relatie tot andere projecten. Om een juiste integrale afweging te kunnen maken, kiest het college ervoor om optie B in de kadernota te verwerken. Zo kan de raad, naast andere financiële vraagstukken, ook deze uitwerking meenemen in haar totaalafweging. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over zwemmen in Voorschoten.

Lees en bekijk hier de rapporten….

 
Back To Top