Voorschoten krijgt een nieuw college van VVD, GroenLinks en D66. Op 6 juni ondertekenden fractievoorzitters Sjoerd van den Dool (VVD), Johan van Rixtel (GroenLinks) en Adriaan Andringa (D66) het coalitieakkoord ‘Duurzaam vooruitstrevend: samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten.’ Beoogde wethouders zijn Nanning Mol (VVD), Monique Lamers (GroenLinks) en Marcel Cramwinckel (D66).

Een van de belangrijke speerpunten uit het akkoord is om meer samen te werken met de Leidse regio, met behoud van zelfstandigheid. Voor starters, jonge gezinnen en ouderen moeten meer betaalbare, duurzame nieuwbouwwoningen komen, zodat er doorstroming op de woningmarkt komt. Nieuwe woningen worden gebouwd op plekken die nu ook al bebouwd zijn, zoals het voormalig MOC-terrein. Met gemaakte afspraken wordt rekening gehouden. Zo blijft groen wat nu groen is. De coalitie wil werken aan een goed vestigingsklimaat en meer ruimte voor ondernemen. Het cultureel centrum en de bibliotheek worden samengevoegd. Het zwembad wordt gecombineerd met andere functies, die ook geld opbrengen. Verder neemt de coalitie duurzaamheidsmaatregelen, zodat Voorschoten energieneutraal is in 2030. Een ander speerpunt is een nieuw subsidiebeleid, met heldere regels voor culturele, welzijns- en sportactiviteiten.

Nanning Mol: “Wij willen dat Voorschoten een ondernemend en sociaal dorp blijft, met ruimte voor alle generaties. Met dit akkoord leggen we een goede basis om de uitdagingen die op ons afkomen, aan te pakken.”

Monique Lamers: Wij gaan voor een Voorschoten dat in alle opzichten groen, duurzaam en sterk is, en waarin iedereen mee kan doen. Door samen te werken bouwen we aan een toekomstbestendig Voorschoten.”

Marcel Cramwinckel: “Uitgangspunt voor al onze ambities is een structureel sluitende begroting. Dit doen we door samen met inwoners, ondernemers en organisaties slimme oplossingen te bedenken, duidelijke keuzes te maken en beter gebruik te maken van externe subsidies en bundeling van geldstromen.”

Ideeën van inwoners en organisaties

De onderhandelaars riepen inwoners en organisaties op ideeën aan te leveren voor het coalitieakkoord. Dat leverde meer dan 100 ideeën op. Ruim de helft van die ideeën zijn verwerkt in het coalitieakkoord. Het nieuwe college gaat bekijken of het daarnaast nog een vijftiental ideeën kan opnemen in het uitvoeringsprogramma. In dit programma staat op een gedetailleerder niveau hoe het nieuwe college het coalitieakkoord gaat uitvoeren. Een overzicht van de ideeën staat op www.voorschoten.nl/formatie. In de overzichtslijst is aangegeven of een idee wel of niet in het akkoord is opgenomen en waarom. Ook het coalitieakkoord is te vinden op www.voorschoten.nl/formatie.

Kandidaat-wethouders

De beoogde wethouders zijn geen onbekenden in de Voorschotense politiek. Nanning Mol is sinds 2017 wethouder voor de VVD. Voor zijn wethouderschap was hij voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad en werkte hij als Hoofd Verenigingszaken en Internationale Zaken bij de VVD in Den Haag. Daarvoor was hij strategisch Bestuursadviseur van de Unie van Waterschappen. Ook werkte hij in de Tweede Kamer als medewerker van toenmalig Tweede Kamerlid Charlie Aptroot en fractievoorzitter Mark Rutte.

Monique Lamers nam in maart na 12 jaar afscheid van de gemeenteraad. Zij was vanaf 2008 fractievoorzitter voor GroenLinks. Zij verruilde in 2000 haar wetenschappelijke loopbaan in de psychologie voor een carrière als leerkracht in het basisonderwijs.

Marcel Cramwinckel was in de jaren negentig afdelingsvoorzitter van D66. Aan het begin van deze eeuw was hij al eerder burgerraadslid. Nu is hij opnieuw actief in de lokale politiek als burgerraadslid in de commissie Burger en Bestuur. Hij is organisatieadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor deed hij in directeurs- en andere functies binnen de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ervaring op met veranderingsprocessen rondom betere bedrijfsvoering van ministeries, de oprichting van de Nationale Politie, crisis- en incident management, staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk, lokaal integraal veiligheidsbeleid en de organisatie van het regionaal openbaar bestuur.

 

Download en lees hier het coalitieakkoord 2018-2022 (pdf)

(TIP : Ook te lezen via de VoorschotenOnline APP)

 
Back To Top