In november start de verkoop van 45 luxe koopappartementen bij Beresteijn. Het heeft een tijdje geduurd, het kost meer dan 7 ton, maar dan krijg je ook wat. Je moet het natuurlijk wel kunnen betalen. En dat is voor de meeste woningzoekenden niet weggelegd. Het is weer hetzelfde als bij de nieuwbouw bij Roosenhorst waar ook geen woning onder de 5 of 6 ton te bekennen valt!

Het aantal actief woningzoekenden in Voorschoten is gestegen van 678 in 2019 naar 781 in 2020. Dit aantal zal in 2021 groter worden. En vooral het aantal jongeren dat op zoek is naar een woning neemt toe. Kopen in Voorschoten is zo ongeveer onmogelijk want de gemiddelde verkoopprijs van aangeboden woningen is gestegen van € 528.000 in 2019 naar € 675.000 in 2020. Huizen in Voorschoten zijn sowieso al duur en als er dan nauwelijks wordt gebouwd en de nieuwbouw veel meer dan een half miljoen kost, dan schieten de prijzen omhoog.

Groei woningvoorraad t.o.v. vorig jaar , %

 

Voorschoten

Nederland

2018

      0.7

    0.7

2019

      0.1

    1.0

2020

      0.1

    1.0

2021

      0.3

    0.9

Gelukkig zijn er meer bouwprojecten in voorbereiding. De PvdA heeft, samen met sommige andere partijen, de afgelopen jaren aangedrongen op meer aandacht voor goedkopere woningen. Zowel in de sociale huursector, als in de zogenaamde middenhuur en de goedkopere koop. We hebben ook aangedrongen op een nieuwe regeling sociale huur die de gemeente meer instrumenten moet geven om projectontwikkelaars te dwingen niet alleen dure huizen te bouwen.

Naar aanleiding van vragen van de PvdA heeft het college van B&W beloofd dat er de komende jaren 261 sociale huurwoningen worden gebouwd met een huurprijs tot € 753 (de liberalisatiegrens). Ad de Graaf: “Het kan voor woningzoekenden niet snel genoeg gaan, maar de plannen zijn er nu tenminste. Daarbij zal beter dan nu met buurtbewoners moeten worden gesproken over de gevolgen voor de wijk.

Ook na de verkiezingen in 2022 zal de PvdA het gemeentebestuur kritisch volgen om te zorgen voor meer betaalbare woningen in Voorschoten. Belofte maakt schuld!“

 
Back To Top