In de commissievergadering van 18 juni heeft ONS Voorschoten het college verzocht meer aandacht aan huurders te geven.

Fractievoorzitter Hans van der Elst licht toe: “Er spelen een paar dingen tegelijk. De Woningmarkt monitor is gepresenteerd. Een overzicht met veel cijfers over de opbouw van de woningvoorraad in Voorschoten. Daar had best ook het een en ander in kunnen staan over huurders. Bijvoorbeeld: de mate waarin huurders tevreden zijn over de contacten met verhuurders. Of hoe tevreden ze zijn over het onderhoud aan huurwoningen. Meestal zijn Woningcorporaties de verhurende partij. Maar die huurders: die komen in het stuk eigenlijk niet voor. ”

Al eerder heeft ONS Voorschoten er bij het college op aangedrongen om nu echt vaart te gaan maken met het betrekken van onze inwoners.  Van der Elst vervolgt: “Burgerparticipatie: daar zou volgens het collegeakkoord veel werk van gemaakt gaan worden. Dat vindt onze fractie ook een heel belangrijk onderwerp. Maar het komt er nog niet zo van, we vinden het niet flitsen. Je had nu een belangrijke concretisering van die voorgenomen Burgerparticipatie kunnen maken. Door meer in te zoemen op: hoe Huurders het Huren in Voorschoten beleven. “

Begin Juni maakte de corporatie Woonzorg bekend ruim 1100 sociale huurwoningen in Voorschoten te willen verkopen. Van der Elst: “Er gebeurt nogal wat op dit moment in de huursector in Voorschoten. Gelukkig heeft een aantal inwoners het belang ingezien om als huurders een stem te hebben. Zij hebben dit jaar de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten opgericht. Huurders uit de sociale sector worden niet goed vertegenwoordigd en niet goed gehoord, daar willen zij wat aan doen. Een fantastisch initiatief in het belang van duizenden Voorschotenaren”

Hoe reageerde het college in die commissievergadering op jullie verzoek om meer aandacht aan huurders te geven? Bijvoorbeeld door de mate van huurderstevredenheid te gaan meten? Van der Elst: “Dat lag tussen afwachtend en afwijzend in. Wij snappen dat je dit niet zomaar aan die Woningmarkt monitor kan toevoegen. Maar je kan het bijvoorbeeld wel opnemen in prestatieafspraken met corporaties. Het college moet zich echt realiseren: er zijn klachten over achterstallig onderhoud door verhuurders. En de samenwerking tussen corporaties en huurders verloopt niet zoals het zou moeten. Het college ziet de behartiging van huurdersbelangen vooral bij de corporaties liggen.  En volgens ons ligt daar nu juist de oorzaak van het probleem. Wij blijven het volgen, het moet beter”      

 
Back To Top