Onlangs is de fractie van ONS Voorschoten geïnformeerd over de voortgang van de realisering van de woonwijk Starrenburg III. Het is goed dat het college vaart maakt met de ontwikkeling van deze woonwijk. Het is hard nodig dat er snel gebouwd gaat worden. Snel is in dit geval –zo maken wij op- begin 2021. Belangrijk is ook, dat de omwonenden bij de planvorming betrokken worden. Mensen willen dat ook en hebben daar naar de mening van ONS Voorschoten ook recht op, geeft Glenn Zeelt desgevraagd aan.

Uit gesprekken met omwonenden maken wij op, vervolgt Glenn, dat er zorgen zijn over de bouwactiviteiten die met de realisering van de woonwijk gepaard gaan.

Er leiden nu en in de toekomst twee wegen naar de toekomstige woonwijk:
Hofvliet en de Zuiderzichtlaan. Dit zijn nu smalle wegen die langs bestaande woningen leiden en in meer of mindere mate gebruikt worden om auto’s te parkeren. Starrenburg II kent in een aantal gevallen beperkte parkeerruimte. Op het trottoir parkeren is meer regel dan uitzondering.

In het belang van de omwonenden heeft de fractie van ONS Voorschoten de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Komt of komen er naar Starrenburg III tijdelijke toegangswegen die gebruikt worden om bouwmaterialen aan te voeren. Indien neen, welke maatregelen wil het college bevorderen –bij voorbeeld over het water- om overlast via de bestaande wegen tegen te gaan en/of kan het college die afdwingen?
  2. Kan en wil het college bevorderen, dat bouwketen en parkeerterreinen gedurende de realisering van Starrenburg III zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing komen te liggen?
  3. Ongetwijfeld is het nodig om heiwerkzaamheden uit te voeren. Kan het college bevorderen en/of afdwingen, dat heipalen geboord worden in plaats van geslagen, met als doel geluidsoverlast en onnodige trillingen en eventuele schade aan panden te voorkomen?
  4. Indien Hofvliet en de Zuiderzichtlaan tijdens de bouw toegangswegen worden, is het college bereid -indien aan de orde- elders compenserende parkeerplaatsen te realiseren? Dit met de gedachte, dat (bouw)voertuigen elkaar niet kunnen passeren en geparkeerde auto’s een belemmering kunnen zijn met mogelijk gevolgen.
 
Back To Top