“Wij stemmen in met de door ons als CDA-fractie gevraagde update van een groot aantal beheerplannen zoals voor  openbaar groen, spelen wegen en bruggen. Onderhoudsvoorzieningen voor de publieke ruimte vragen nu eenmaal een deugdelijke financiële grondslag en onderbouwing, waar de provincie Zuid-Holland als financieel  toezichthouder enkele jaren geleden ons nog eens indringend op wees.”

Dit zei Cees Bremmer in een recente bijeenkomst van de commissie Wonen,ruimte en groen (WRG),waar een achttal beheerplannen op de agenda stonden.

Het CDA had met steun van andere fracties, het College hier afgelopen zomer bij motie om gevraagd. Dit nu het College om allerlei redenen niet was gelukt de gemeenteraad een actualisering van de beheerplannen van de publieke ruimte 2016-2020 voor te leggen. Verder was de looptijd van de plannen inmiddels al ruim verstreken.

Cees Bremmer: “Beheerplannen vormen een belangrijk kader vormen voor het beoogde onderhoudsniveau, planning en kosten van onderhoud van openbaar groen, water, wegen, kunstwerken als bruggen, verkeerslichten. Daarbij komt dat ook de gemeentelijke accountant  had  geadviseerd zorg te dragen voor een tijdige goedkeuring van  dit soort beheerplannen”.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat er voor de uitvoering voldoende middelen in onze exploitatiebegroting en voorzieningen aanwezig zijn.

“De uitstraling van heel Voorschoten als gemeente waar basisvoorzieningen goed op orde zijn is hiermee gebaat”,aldus Cees Bremmer

 
Back To Top