Waarom besloot het College zeer onlangs  onverwacht de Hofvlietbrug in Starrenburg in geopende stand buiten gebruik te stellen,zonder de bewoners daarover vóóraf te informeren? Er zou gevaar zijn voor het verkeer dat daar gebruik van maakt. Cees Bremmer stelde namens de CDA-fractie  in de recente raadsvergadering daarover vragen aan het College.

“Dit besluit roept extra verbazing op omdat deze brug geen weggebruikers of verkeer kent. De brug ligt aan het eind van een doodlopende weg. Met de brug in opgetrokken staat,maken de talrijke bootbezittende bewoners rond de Hofvliethaven  zich bovendien grote zorgen over de veiligheidssituatie. Door het besluit is er nu vrije toegang vanaf de Vliet, wat het risico op overlast, diefstal, vandalisme en andere criminaliteit aan boten en aangrenzende achtertuinen sterk vergroot, vinden veel bewoners.’

In de afgelopen 17 jaar deden zich nooit problemen met de brug voor, aldus de bewoners. Wethouder Spil antwoordde op de vragen van Cees Bremmer, dat er zich  sinds kort problemen met de bediening van de brug voordoen en dat de veiligheid voor bijv. spelende kinderen op de brug wel degelijk in het geding kan zijn. Dat is de reden dat het College daarom zonder vooroverleg of informatie vooraf deze maatregel nam, aldus de wethouder. Zij zegde Bremmer toe dat nu de brug door bootbezitters niet meer geopend kan worden zij uiteraard ook geen jaarlijkse bijdrage voor het gebruik ervan verschuldigd zijn en  zij dit geld terug krijgen. De CDA-fractie zal de situatie rond de Hofvlietbrug nauwlettend blijven volgen!

From:
 
Back To Top