“Uit de Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Voorschoten blijkt dat de financiën van de Voorschoten nog steeds veel zorgen baren. De uitgaven van de gemeente Voorschoten nemen op jaarbasis met circa € 600.000,- toe. Het gaat hier met name om ontwikkelingen die nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Denk hierbij aan taken die door de regering  aan de gemeente Voorschoten worden opgelegd.”  Aldus het CDA Raadslid Mark van Oostrum in de commissie Burger en Bestuur waarin diverse onderwerpen besproken werden, zoals de Voorjaarsnota 2018. In deze nota worden actuele financiële ontwikkelingen opgenomen die invloed hebben op de lopende begroting van de gemeente.

Het CDA is verder verbaasd over het feit, zo zei Van Oostrum, dat bepaalde zaken waar de gemeente nu juist wel invloed op heeft niet worden uitgevoerd. “Toen eind 2016 bleek dat de gemeente in financieel zwaar weer terecht kwam vond het CDA dat de gemeente eerst en vooral ‘in het eigen vlees’ zou moeten snijden alvorens te bezuinigen op voorzieningen en subsidies. Vanuit dat perspectief besloot een meerderheid van de raad in 2016 juist ook te bezuinigen op de ambtelijke werkorganisatie. Er is besloten dit raadsbesluit niet uit te voeren, notabene zonder degelijke onderbouwing van dat besluit. In de periode 2018 - 2020 kost dit besluit de gemeente Voorschoten meer dan € 900.000,- terwijl Voorschotense verenigingen binnenkort wordt geconfronteerd met grote kortingen op hun subsidies, en voorzieningen worden gesloten. In 2012 werd de  werkorganisatie Duivenvoorde opgericht en  kostte toen 12 miljoen euro per jaar, nu zowat 15 miljoen euro per jaar.”

Ook een 2e raadsbesluit wordt, zo stelde het CDA- Raadslid, niet uitgevoerd. Het nieuwe college van d voert het besluit van de vorige gemeenteraad om de rioolheffing in het vervolg op te leggen aan de eigenaar in plaats van aan de huurder niet uit. Mark van Oostrum: “Het besluit om de rioolheffing in het vervolg op te leggen aan de eigenaar van de woning zou de gemeente € 113.000,- per jaar opleveren. Dit geld heeft Voorschoten hard nodig om voorzieningen als het zwembad  en de  kinderboerderij open te kunnen houden.  Dit kost de gemeente echter niet alleen € 113.000,- maar het ondermijnt op voorhand ook nog eens de positie van de gemeente Voorschoten richting de wooncorporaties met wie nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over woningbouw in Voorschoten. En de verwachte woonlastenverlaging gaat zo ook niet door.”

Bij het aantreden van de nieuwe coalitie is aangegeven dat de cultuur in het gemeentehuis nodig moet veranderen. Van Oostrum:  “Dit is toch niet de verandering waarop we zitten te wachten? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Besluiten van de raad moeten gewoon worden uitgevoerd?”  

Back To Top