De kandidaten van het CDA. Foto: CDA Voorschoten

Voorschoten - René Zoetemelk: “De titel van het verkiezingsprogramma van het CDA verwijst naar het rijke verleden van Voorschoten en naar de toekomst. Niets is permanenter dan verandering. We moeten beter worden, meer samenwerken met de buurgemeenten en er voor zorgen dat we de wettelijke taken als gemeente goed uitvoeren. Daarnaast zijn we dienstverlener naar inwoners en ondernemers.

Een gemeente die moet zorgen voor voorzieningen, veiligheid en goede zorg voor onze ouderen en mensen die hulp nodig hebben. Daar is veel geld voor nodig. Goed financieel beheer is daarom de basis van een sterke gemeente én ons verkiezingsprogramma.”

Onder leiding van Jaap Maan heeft een CDA commissie het programma samengesteld. “Een jaar geleden zijn we gestart met een commissie met mensen uit alle geledingen van onze achterban en direct begonnen met het raadplegen van organisaties en inwoners. Conclusie is dat Voorschoten er goed bij staat. Een mooie groene gemeente. En daardoor een prettige gemeente om te wonen, te werken en te verblijven. Voorschoten heeft een gezellig dorpscentrum, goede sportvoorzieningen en een zwembad dat we willen behouden. Niet voor niets scoort Voorschoten al jarenlang hoog op de lijstjes van de beste woongemeenten van Nederland. Ook de mensen maken van Voorschoten een mooi dorp. Omzien naar elkaar, vrijwilligerswerk en goede zorg is én blijft stevig verankerd in Voorschoten. Voorschoten is een dorp waarin verbinding wordt gemaakt tussen individuen en organisaties zoals sportverenigingen, culturele verenigingen en kerkgenootschappen. Met recht is Voorschoten ‘De parel aan de Vliet’. Het Voorschoten van nu is echter geen vanzelfsprekendheid voor de toekomst. Na 400 jaar bestuurlijke autonomie staat het zelfstandige karakter van ons dorp onder druk. Wij zien graag dat Voorschoten als zelfstandige gemeente nog constructiever samenwerkt in de regio.”

René Zoetemelk: “Voor ons is het Meer dan ooit Voorschoten. Meer dan ooit… zelfstandig en bereid tot samenwerken, financieel gezond, goede voorzieningen, een sterk verenigingsleven, goede zorg, duurzaam, ondernemend en veilig. We zijn ervan overtuigd dat door goede samenwerking met de buurgemeenten, Voorschoten een van de beste woongemeenten van Nederland zal blijven.”

 

 
Back To Top