De Fortgensschool kan gaan starten met het realiseren van hun nieuwbouwplannen. Met de aanvraag van de school voor een voorbereidend krediet aan de gemeente kan er een begin gemaakt worden met het uitwerken van de plannen voor een nieuw gebouw.

GroenLinks ondersteunt deze aanvraag en is blij dat nu handen en voeten gegeven kan worden aan het integraal huisvestingsplan voor de scholen in Voorschoten. Wethouder Spil legde tijdens de commissievergadering van 14 april uit dat het voorbereidend krediet nodig is om te inventariseren wat er nodig is: hoeveel lokalen, hoeveel ruimte voor de kinderopvang, waar dit allemaal het beste kan worden gerealiseerd en wat de uiteindelijk kosten zullen zijn. Daarbij zal ook een locatiestudie gedaan worden, waarbij vooral naar twee opties zal worden gekeken. De eerste optie is bouwen op de bestaande locatie en de andere optie is bouwen op de locatie van het Cultureel Centrum aan de Prinses Marijkelaan. Daarnaast kan er eventueel ook nog worden gekeken naar alternatieve locaties.

Bouwen op de bestaande locatie heeft als nadeel dat er dan tijdelijke huisvesting moet worden gerealiseerd wat behoorlijk wat extra kosten met zich mee zal brengen. Bouwen aan de Prinses Marijkelaan heeft als voordeel dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is. Dit is een groot voordeel voor de nieuwbouw van de Fortgens en ook voor de nog nieuw te bouwen Nuts- en Emmausschool omdat deze dan tijdelijk onderdak kan vinden in het huidige gebouw van de Fortgensschool.

Nieuwbouw van de school is hard nodig. GroenLinks is daarom net als ouders en kinderen verheugd dat er een begin gemaakt kan worden met de plannen en kijkt uit naar een voortvarend vervolg.

 
Back To Top