De nieuwe verordening om wateroverlast te beperken is een volgende stap in het beschermen van Voorschoten tegen klimaatveranderingen. Wateroverlast treft inwoners in delen van Voorschoten namelijk nadrukkelijk. Het College zet de lijn door met het nemen van maatregelen om ons milieu en leefomgeving beter bestand te maken voor de toekomst. GroenLinks is blij dat er nu voortvarend voorstellen komen.

Nadat vorige week al een drietal belangrijke raadsvoorstellen zijn aangenomen om de leefomgeving in Voorschoten beter te beschermen, is de afgelopen week een volgend raadsvoorstel besproken. De grond- en hemelwaterverordening is een set van regels die mede moet voorkomen dat vanwege nieuwbouw er extra wateroverlast ontstaat in Voorschoten. Dat is belangrijk voor heel Voorschoten want een te zware belasting van het riool leidt in heel Voorschoten tot overlast.

Raadslid Paul ’t Lam in de afgelopen WRG commissievergadering “Dat een verordening als deze noodzakelijk is, hebben de buien van afgelopen dinsdag wel weer bewezen. Niet alleen kwamen er diverse straten blank te staan, ook was er als gevolg van de enorme hoeveelheid water weer sprake van overstort met o.a. vissterfte als gevolg.” In delen van Voorschoten zorgt de wateroverlast van hoosbuien tot ondergelopen tuinen en kelders.

Voor de directe buren van bijv. Starrenburg III en het Intratuin terrein is het ook van belang dat deze nieuwbouwwijken zware regenbuien goed kunnen verwerken. Dat betekent dat er soms water vertraagd afgegeven moet worden aan het grondwater, of opgeslagen in een apart systeem of opgeslagen in een waterbuffer. Dit water kan bij droogte dan weer gebruikt worden voor de tuin.

Hoe dan ook, de buien waar we afgelopen week mee werden geconfronteerd zullen er vaker komen, daarnaast zullen er ook vaker tijden van droogte zijn. Alle reden om met nieuwe gebouwen hiermee rekening te houden en dat doet deze grond- en hemelwaterverordening. Natuurlijk is dit geen totaaloplossing, het is slechts een begin. We zullen heel zorgvuldig om moeten gaan met het bestaande groen, want dat fungeert als noodzakelijke waterberging. Het riool moet ook robuuster gemaakt worden. Hopelijk kan het Hoogheemraadschap Rijnland een oplossing bieden voor onze problemen met het riool, anders is het aanleggen van een persleiding naar de afvalwaterzuivering in Leiden Zuidwest mogelijk noodzakelijk.

 
Back To Top