De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft een motie om geluidswering bij de A4 te plaatsen unaniem aangenomen. De motie werd ingediend door een aantal partijen, waaronder  GroenLinks. Men geeft aan binnen 2 jaar een adequate geluidswerende voorziening te willen plaatsen ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Een noodzakelijke stap waar GroenLinks erg blij mee is. Maar rond is het nog niet!

GroenLinks raadslid van Voorschoten Paul 't Lam was woensdag 20 februari bij de zitting aanwezig. Hij constateerde: “Onder druk van de oppositie, bewoners, organisaties en de naderende verkiezingen is de coalitie van VVD, CDA, en D66 gedraaid. De geluidswerende maatregelen zijn nu dichterbij, maar zeker is dit allemaal nog niet, o.a. de financiën zijn nog niet geregeld.”
De gedeputeerden Weber (D66) en Vermeulen (VVD) waren enigszins terughoudend over deze motie. Gedeputeerde Vermeulen benadrukte de financiële kant en wilde niet een bedrag noemen dat de provincie beschikbaar zou stellen. Hij gaf aan op zoek te gaan naar andere financiers, zoals bijvoorbeeld gemeenten. Behalve de nog niet toegezegde financiën maakte Vermeulen ook een voorbehoud bij het tijdspad van 2 jaar. Alle reden dus om de uitvoering van de motie kritisch te volgen. Vele mensen zullen zich tenslotte de afspraken uit 2009 en een motie uit 2013 nog herinneren, toen men ook dacht dat er geluidswerende voorzieningen zouden komen. Die kwamen er toen niet en een half jaar geleden stemden de coalitiepartijen die de motie nu mede indienden nog vrolijk tegen een geluidswering.

Nu de motie is aangenomen wordt het afwachten welke partijen na de verkiezingen het voortouw mogen nemen. Het is daarbij van belang dat er druk op het onderwerp aanwezig blijft om deze realisatie van deze geluidswering door te zetten. In dat opzicht is het te hopen dat er een nieuwe coalitie in Zuid-Holland komt, een coalitie die deze geluidswering ook echt wil en die bereidt is daarvoor geld uit te trekken. De unanieme stemming van afgelopen woensdag stemt daarvoor natuurlijk hoopvol. Voor GroenLinks blijft gelden dat het contract uit 2009 nagekomen moet worden. Zoals in juni 2018 al voorgesteld wil GroenLinks Zuid-Holland in ieder geval 3 miljoen reserveren voor de geluidswerende maatregelen. De financiën mogen namelijk geen struikelblok worden en voorkomen moet worden dat een komende coalitie dit besluit weer terug gaat draaien.

 
Back To Top