De Voorschoterweg, het Lammenschansplein en de Europaweg zijn berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg zouden in 2020 de werkzaamheden in het kader van het Rijnlandrouteproject starten om dit knelpunt op te lossen. Helaas werd in juni van vorig jaar door de provincie meegedeeld dat de start van deze noodzakelijke verbeteringen uitgesteld zou worden.

De fracties van de VVD Leiden, Voorschoten en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over het gebrek aan voortgang op dit cruciale onderdeel van het Rijnlandrouteproject en roepen de provincie en betrokken gemeenten op om de werkzaamheden snel te laten beginnen. Als deze verbeterde verbinding straks ontbreekt als de N434 (de snelweg tussen de A4 en A44) wordt opgeleverd zou de verkeerssituatie rond de Europaweg namelijk eerder kunnen verslechteren dan verbeteren.

Raadslid Bart Lavrijsen (VVD Voorschoten): “De VVD vraagt al jaren aandacht voor de verkeerssituatie rondom het Lammenschansplein. Veel forensen en ondernemers staan hier dagelijks in de file. De bereikbaarheid van Voorschoten, Leiden en de omliggende gebieden is hierdoor slecht. De Rijnlandroute zou hier verbetering in moeten brengen. Het is frustrerend om te zien dat het project dat deze problemen moet oplossen steeds weer vertraging oploopt. De schop moet nu echt de grond in.”

Raadslid Maarten Dirkse (VVD Leiden): “Wij vinden het zorgelijk dat de werkzaamheden aan dit knelpunt zijn uitgesteld zonder dat we weten wanneer ze wel van start gaan. Nog altijd hebben we kunnen geen indicatie van wanneer de verbeteringen wel worden doorgevoerd. Leiden staat al twee jaar achtereen in de top 10 van Nederlandse steden met de meeste files en vertragingen en het Lammenschansplein en Europaweg zijn daar een van de hoofdoorzaken van. Dit deelproject, met de verhoging van de Lamme- en Trekvlietbrug en de verbreding van de Europaweg, is domweg noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Leidse regio enigszins acceptabel te houden. Als de werkzaamheden tot na de oplevering van de N434 worden uitgesteld worden de files eerder langer dan korter.”

Statenlid Erwin Hoogland (VVD Zuid-Holland) steunt de twee raadsleden in hun oproep om vaart te maken met de uitvoer van dit belangrijke deel van de Rijnlandroute: “De verbeteringen van het Lammenschansplein en de Europaweg zijn een essentieel puzzelstukje voor een betere ontsluiting van de Leidse regio. Het deelproject valt niet los te koppelen van het grotere geheel. Ook wij willen graag dat er snel duidelijkheid komt over wanneer dit knelpunt aangepakt gaat worden.”

Back To Top