De VVD Voorschoten heeft de afgelopen jaren samen met andere politieke partijen een stevige lobby gevoerd voor een geluidsscherm langs de A4. En met resultaat! Provinciale Staten heeft besloten dat het geluidscherm er nu binnen twee jaar moet komen. Ook hebben partijen in Provinciale Staten gepleit voor een duurzame realisatie. De VVD Voorschoten heeft dé oplossing!

VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool: “We weten dat de provincie de geluidswal graag duurzaam wil bouwen. Én we weten dat de provincie nog een probleem heeft met de financiering! De VVD Voorschoten heeft vorig jaar een ontwerp gemaakt waarin deze twee punten worden opgelost. Hierin komen meerdere vereisten samen. Veel inwoners en bedrijven in deze regio willen graag zonnepanelen aanschaffen, maar hebben hiervoor op hun dak geen ruimte. Maar een geluidsscherm heeft genoeg ruimte voor zonnepanelen! Met ons ontwerp, waar we al meerdere gesprekken over hebben gevoerd, kunnen mensen een stukje geluidscherm aanschaffen voor energieopwekking! Wij willen graag dit idee samen met de provincie verder uitwerken. We hebben goede hoop, de geboorde rijnlandroute-tunnel is immers ook het resultaat van een slim burgerinitiatief.”

 
Back To Top