De gemeente Voorschoten en het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan binnenkort werkzaamheden uitvoeren die de waterkwaliteit in Voorschoten zullen verbeteren. De overstort van het riool die nu nog uitkomt  in openbaar water in de gemeente, wordt verplaatst naar de Korte Vliet.

In Voorschoten zijn er veel plekken waar, bij een grote regenbui, het riool overstroomt. Dit gaat via een overstort op openbaar water. De kwaliteit van het water is daarom slecht. Dankzij de nieuwe overstort op de Korte Vliet zal er geen overstort meer plaatsvinden in het dorp. ‘Dat is goed nieuws’,  zegt wethouder Erika Spil (Duurzaamheid, Afval en Riolering): ‘De inwoners van Voorschoten zullen de komende jaren merken dat de biodiversiteit langs de walkant toeneemt. Dit is belangrijk voor groen en dieren. Maar ook in het water zullen er meer vissen zwemmen.’

Overlast beperken

Bij grote regenbuien zullen inwoners merken dat de straat minder snel onder water staat. 

Naast de overstort verplaatsen, zullen er meer maatregelen uitgevoerd gaan worden om de overlast  te beperken. Deze maatregelen staan beschreven in het Basis Riool Plan van de gemeente dat onlangs is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten. Te denken valt dan het aanleggen van een gescheiden riool voor vuil en hemelwater en het beter afstemmen van de gemalen.

Wat kunt u doen?

Inwoners kunnen zelf ook zorgen dat er bij een grote bui minder snel water in het riool stroomt en het riool minder snel overstroomt. Dit kan bijvoorbeeld door de tuin niet te betegelen zodat het water in de grond verdwijnt, het koppelen van het dakwater op het hemelwaterriool (de gemeente helpt daarbij) of het hebben van een regenton in de tuin.

 

Samen met de regio wordt er nagedacht hoe we in de toekomst kunnen zorgen voor een rioolstelsel dat ook bij zware buien niet overstroomt. 

 
Back To Top