In 2019 zijn er enkele verkeersmaatregelen in het centrum van Voorschoten genomen, die voortvloeien uit het Centrumplan Voorschoten 2018 en het Plan Voorstraat Voorschoten. Hierop volgden enkele bezwaarschriften van inwoners. Daarom heeft het college van B&W besloten nader onderzoek te laten doen. Het zogenaamde Verkeersonderzoek Centrum Voorschoten is inmiddels afgerond en is net voor het zomerreces ter informatie aan de raad gestuurd.

Wethouder Erika Spil (Verkeer en Vervoer): “Dankzij dit verkeersonderzoek kunnen we goed onderbouwd kijken naar reeds genomen en nog te nemen maatregelen op de verkeerssituatie in het centrum. Ik begrijp dat we hier niet iedereen blij kunnen maken, maar de veiligheid van de (kwetsbare) verkeersgebruikers, het winkelplezier van de bezoekers en het economische belang hebben zwaar meegewogen in het onderzoek.”

Aanbevelingen

De  verkeersmaatregelen vloeien voort uit het Centrumplan Voorschoten 2018 en het Plan Voorstraat Voorschoten. Naar aanleiding van deze bezwaarschriften heeft de gemeente het bureau Sweco Nederland B.V. opdracht gegeven voor een nader onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een  aantal aanbevelingen om de huidige verkeerssituatie en bebording hier en daar aan te passen. Een voorbeeld hiervan is dat er nu enkele blauwe zones zijn met verschillende tijden. Deze worden allemaal gelijkgetrokken naar een maximale parkeerduur van twee uur. Daarnaast staan er aan het begin van de voetgangerszones verschillende borden met veel tekst daaronder, wat niet altijd even duidelijk is voor iedereen. Ook dit wil de gemeente binnenkort gaan aanpassen.

Meer informatie
De twee verkeersplannen en het onderzoeksrapport zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.voorschoten.nl/verkeersplan

 
Back To Top