Vandaag vergadert de gemeenteraad Voorschoten over de kadernota 2021. In de kadernota geeft de raad kaders mee voor het beleid dat in 2021 uitgevoerd moet worden. De raad kan aangeven op welke terreinen minder of meer uitgegeven moet worden en het college opdragen dit verder uit te werken in de begroting. Hieronder vindt u informatie over de algemene beschouwingen die worden uitgesproken door de fractievoorzitters van de politieke partijen.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering wel live via de website volgen: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=e7259a25-5947-46d4-bdf9-4a4a84937a0e&FoundIDs=&year=2020

 

 
Back To Top