Het college van Voorschoten verwacht voor 2021 een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dat blijkt uit de kadernota die aangeeft hoe de gemeentelijke financiën zich de komende jaren ontwikkelen. Ook voor 2024 is de begroting sluitend, maar voor 2022 en 2023 zijn aanvullende maatregelen nodig. ‘Daarover gaan we met de gemeenteraad in juli in debat. Met deze nota is een goede basis gelegd’, aldus wethouder Cramwinckel.

Wethouder Cramwinckel: ‘We hebben te maken met financiële tegenvallers, bijvoorbeeld dat we geen extra geld krijgen voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. Hierdoor is er weinig financiële speelruimte. Ook weten we nog niet wat de financiële effecten van Corona zijn. Binnen onze eigen invloedsfeer spelen wij wel in op deze ontwikkelingen en hebben we geld opzij gezet om tegenvallers te kunnen opvangen.”

Ambities; bouwen, duurzaamheid en versterken centrum en participatie

In de kadernota is ook voor 2021 en 2022 extra geld uitgetrokken voor woningbouw op verschillende locaties, ook in het centrum. Daarnaast steken we tijd en geld in duurzaamheid en milieu. Samen met de regio zijn we bezig om langere termijn plannen voor energie te ontwikkelen, bijvoorbeeld hoe we per wijk van het gas af gaan en andere warmtebronnen gaan inzetten.

Wat het college betreft kan het centrum van ons prachtige dorp aantrekkelijker worden gemaakt. Hiervoor stellen we een centrummanager aan en gaan we verkeersmaatregelen nemen.

Initiatieven vanuit de samenleving gaan we beter ondersteunen en inwoners, ondernemers en organisaties directer betrekken bij de ontwikkeling van Voorschoten. Hiervoor is inmiddels de ‘Adviesgroep Meedoen’ opgericht. In 2020 starten drie projecten waarmee de gemeente deze nieuwe manier van werken gaat uitwerken.

Aanvullende documentatie:

 
Back To Top