Op 5 maart meldt wethouder Cramwinckel in het Leidsch Dagblad dat de onderhandelingen over verkoop gaande zijn. De intentie is om eruit te komen, aldus de wethouder, maar dat is nog niet zeker. De eigenaar van Floris V neemt hier een voorschot op en plakt op de deur: “In verband met de voorbereidingen voor de renovatie van het Ambachts- en Baljuwhuis en de verbouwing van ons restaurant tot Boutique hotel Floris V, zijn wij voor onbepaalde tijd gesloten”. Een poging voldongen feiten te creëren, aldus de PvdA.

Toen de gemeenteraad in juli 2019 over het Ambachts-en Baljuwhuis sprak, was de vraag of de gemeente het Ambachts- en Baljuwhuis wel mag verkopen. Immers, toen de gemeente het Ambachtshuis kreeg was de afspraak dat de gemeente het zoveel als mogelijk zou inzetten ‘ten nutte der ingezetenen’, de publieke functie. Volgens experts mag de gemeente wel verkopen maar dan moeten over de invulling van die publieke functie met de nieuwe eigenaar wel serieuze afspraken worden gemaakt.

Ook in juli neemt de voltallige gemeenteraad een motie aan waarin staat dat het college eerst met de raad moet praten alvorens te besluiten over verkoop. En er mogen op dat moment  geen toezeggingen of afspraken zijn waar de gemeente niet meer onderuit kan. Want dan stelt het overleg tussen college en raad niets meer voor.  

Vervolgens zegt de wethouder na de dorpsdialoog in het najaar dat het niet alleen om een verkoopproces gaat, want er zijn belangrijke waardes in het geding die we als gemeente moeten bewaken. Cramwinckel belooft dat het college eerst een duidelijke visie aan de raad presenteert waarin staat welke publieke functies Voorschoten waar kan onderbrengen, en dat in het verlengde daarvan wordt gekeken welke publieke functies in het Ambachts- en Baljuwhuis horen.

Maar nu zegt de wethouder in het Leidsch Dagblad dat er wordt onderhandeld over de verkoop en dat de intentie is om eruit te komen. Dit lijkt verdraaid veel op een onderhandelingsresultaat waar de raad moeilijk onderuit kan komen. Dat is dan strijdig met de motie en eerdere toezeggingen van de wethouder. En die visie over de publieke functies hebben we nog niet gezien!

Op 2 april staat het Ambachts- en Baljuwhuis op de agenda van de gemeenteraad. Ad de Graaf. “Ik ga ervan uit dat dan blijkt dat de wethouder zich  aan de afspraken houdt. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we een serieus politiek probleem”.      

Back To Top