De raadsvergadering van 3 oktober 2019 kreeg een mooi einde. Uiteindelijk werd unaniem ingestemd met een motie ingediend door de PvdA en ondersteund door de hele oppositie om voorlopig geen besluiten te nemen die leiden tot meer horeca in de Voorstraat. Eerst moeten de effecten worden afgewacht van de maatregelen die het evenwicht moeten herstellen tussen het wonen, het werken en het recreëren in deze straat.

De PvdA is blij met deze steun.  Allereerst verzoekt de gemeenteraad het college om de eerder gedane voorstellen van de taskforce dorpscentrum in samenspraak met zowel bewoners, ondernemers en taskforce concreet uit te werken. Vervolgens wordt gevraagd om samen met hen na te gaan wat de effecten van deze maatregelen zijn.
En tenslotte spreekt de gemeenteraad uit dat er, zolang we niet weten wat de effecten van de maatregelen zijn, geen besluiten worden genomen tot uitbreiding van de horeca. Eerst evalueren en beoordelen van de effecten. Dan pas praten over de omvang van de horeca in de Voorstraat.

Volgens Ad de Graaf (fractievoorzitter PvdA) geeft de raad hiermee een helder signaal af waar velen blij mee kunnen zijn. "We willen een Voorstraat waar gewoond kan worden. We willen een Voorstraat waar je kunt uitgaan en waar je heerlijk op terrasjes kunt zitten. Maar de horeca mag de Voorstraat niet gaan domineren.“  

Door de unanieme steun voor deze motie spreekt de raad zich uit voor een proces dat betrokkenheid en zorgvuldigheid garandeert met als resultaat een Voorstraat waar we trots op mogen zijn.
En wie kan daar nu niet blij mee zijn?

 
Back To Top