In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en VVD wordt beloofd dat er tenminste 25% nieuwe  sociale huurwoningen komen. Toen de PvdA op 23 mei vragen stelde over de nieuwbouw in Starrenburg III bleek dit een loze belofte. “B&W en coalitie spelen mooi weer, de daden spreken andere taal”, aldus Ad de Graaf (PvdA-fractievoorzitter).

Voorschoten heeft weinig betaalbare woningen voor woningzoekenden met een smalle beurs. Ons dorp heeft 1100 woningen met een maandelijkse huur tot 620 euro. Leiderdorp en Wassenaar (even groot) hebben er elk 2.000. Als antwoord op lange wachtlijsten en om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen ging  de PvdA de verkiezingen in met de ambitie dat 30% van alle nieuwbouw woningen, sociale huurwoningen moeten zijn. VVD, D66 en GroenLinks kwamen met 25%. Weliswaar geen 30%, dacht de PvdA, maar een harde toezegging van 25% is ook wat waard.

Maar die harde toezegging blijkt boterzacht. In Roosenhorst en Berensteijn komen helemaal geen sociale huurwoningen en bij Arsenaal/Segaar terrein komt 15% sociale huur.  In totaal 275 woningen waarvan 15 sociale huur. Dat schiet niet op!  Komt er dan in het grootste bouwproject van Voorschoten (Starrenburg III met ongeveer 275 woningen) wel een flink aantal sociale huurwoningen?
Nee hoor, B&W geeft niet thuis. Het argument is dat in het verleden is gesproken over 15% sociale huur en 15% sociale koop (woningen die bij oplevering relatief goedkoop zijn, maar na 10 tot 15 jaar flink in prijs stijgen). De PvdA vindt de aanpak van B&W teleurstellend.   Starrenburg III  staat  al meer dan tien jaar  op de agenda en er is nog geen spade in de grond. In zo’n periode worden de plannen van ontwikkelaars meermalen aangepast. Ook de gemeente kan het overleg met de ontwikkelaars ingaan met nieuwe uitgangspunten.

Maar wethouder Cramwinckel (D66) wil dit niet. Toch blijft volgens hem de ambitie van 25% nieuwe sociale huurwoningen in  Voorschoten overeind. De PvdA vindt dit een illusie. Tot 2040 moeten er 900 extra woningen komen. Daarvan komen  er in Roosenhorst, Berensteijn, Starrenburg III en Arsenaal/Segaar  550. Als het aan B&W ligt,  levert dat 55 sociale huurwoningen op, precies 10%.
Op 13 juni wil de PvdA (samen met de SP) dat de gemeenteraad er bij B&W op aandringt om met de ontwikkelaars af te spreken in Starrenburg III 25% sociale huurwoningen te bouwen. Wij hopen dat andere partijen in de raad onze oproep steunen.

Ad de Graaf: “Als de gemeenteraad nu geen actie onderneemt, blijft er van de belofte in het coalitieakkoord niets over”.

 
Back To Top