“Als het om wonen gaat, zijn er hier geen kansen voor jongeren. Ik moet gewoon weg!” Aldus een jonge Voorschotense in september in een commissie van de gemeenteraad. In vergelijking met omringende gemeenten heeft Voorschoten weinig sociale huurwoningen. Ook zijn de sociale huurwoningen duurder dan elders. “Helaas zijn de nieuwe plannen van het college boterzacht”, aldus Ad de Graaf van de PvdA. “Veel hardere afspraken zijn nodig om meer betaalbare woningen te bouwen voor jongeren, starters en gezinnen met een jaarinkomen tot €35.000”.

Een levendig Voorschoten met goede sociaal-culturele voorzieningen, prima basisscholen en een economisch aantrekkelijk vestigingsklimaat vereist een evenwichtige bevolkingsopbouw. Maar ons dorp vergrijst. Belangrijke reden is het ontbreken van voldoende betaalbare woningen. Vergeleken met Leiderdorp en Wassenaar zien we grote verschillen.

Drie dorpen met ongeveer 26.000 inwoners. Leidersdorp en Wassenaar hebben elk circa 2.000 woningen met een maandelijkse huur tot 620 euro. Voorschoten heeft er slechts 1100!

Volgens het coalitieakkoord en de recente plannen van het college moeten er deze raadsperiode minimaal 25% nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Maar hiervan kan per nieuwbouwlocatie worden afgeweken. Zo komt er niets van die 25% terecht!

Iedere keer weer worden redenen genoemd waarom het bouwen van sociale huurwoningen niet mogelijk is. Sociale huur bij Beresteijn zou niet mogelijk zijn. Hetzelfde werd afgelopen zomer over de Kruispuntlocatie verteld. En hoe zit het eigenlijk met Haagwijk, Roosenhorst of Noortveer? Recente cijfers van de gemeente spreken boekdelen. Huidige plannen voorzien in 852 woningen waarvan 71 sociale huur (9%).

Daarom wil PvdA dat in de woonvisie  2019/2022 een beleidsregel sociale woningbouw wordt voorgesteld. Zo’n beleidsregel bepaalt dat bij ieder plan voor nieuwbouw of herontwikkeling van drie of meer woningen tenminste 25% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Zo´n regel bestaat al in Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg. Slechts bij hoge uitzondering mag van deze regel worden afgeweken maar dan moet de ontwikkelaar een bedrag voor elke niet gebouwde sociale huurwoning betalen voor sociale woningbouw elders in het dorp.

Zo´n beleidsregel is volgens Ad de Graaf noodzakelijk om die 25% te realiseren. Hij nodigt andere partijen dit te steunen. “Alleen als de gemeente dit afdwingt bij projectontwikkelaars, zal dit gaan gebeuren. De gemeente moet het niet overlaten aan de markt. Een projectontwikkelaar zal kiezen voor het hoogste rendement, en dat zijn niet de sociale huur woningen.”

 
Back To Top