Ad de Graaf is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA Voorschoten. Foto: PvdA Voorschoten

Voorschoten - De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Voorschoten heeft woensdagavond 29 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 21maart 2018 vastgesteld en Ad de Graaf unaniem gekozen tot lijsttrekker.

De Graaf is in 1951 in Den Haag geboren en studeerde sociologie in Leiden. Daarna werkte hij in het vormingswerk voor werkende jongeren in Amsterdam en vertrok daarna naar de HBO-raad wat nu Vereniging Hogescholen heet.

In 1981 verhuisde De Graaf naar Voorschoten. Hij was onder andere mede-oprichter van de jeu de boulevereniging en voorzitter van het bestuur van de Nutsschool. ‘Iemands verleden zegt iets over wat iemand beweegt. Ik heb jarenlang met veel voldoening en plezier gewerkt bij de landelijke vereniging van hogescholen. Het hbo fungeert als ‘emancipatiemotor’ voor veel studenten die als eerste van hun familie naar het hoger onderwijs gaan. Dat is nog steeds zo. Toegankelijkheid en kwaliteit zijn sleutelwoorden. Goede relaties met ondernemersorganisaties, ministeries en politiek zijn onmisbaar om iets te bereiken.

Ik ben het oneens met diegenen die zeggen dat gelijke kansen en emancipatie geen onderwerpen van deze tijd meer zijn. Kom uit je Voorschotense bubbel, kijk om je heen. Zo´n brede blik is ook nodig om bijvoorbeeld te begrijpen dat werkgelegenheid en ondernemerschap veel meer met elkaar te maken hebben dan sommigen denken. Zonder actief ondernemerschap staat de werkgelegenheid onder druk, zonder betrokken werknemers komt een onderneming niet tot bloei.

Zorgen maak ik me over het cynisme dat veel mensen over de politiek hebben. Er wordt veel over elkaar gesproken en niet met elkaar. Bij politici zie je soms dat beelden en niet de werkelijkheid hun politieke keuzes bepalen. En dat leidt, ook in Voorschoten, tot cynisme: ‘ze weten niet waar ze het over hebben’. Dat cynisme wordt nog eens versterkt als sommige Voorschotense partijen op dag 1 besluiten te stoppen met de subsidie van het zwembad, en op dag 2 schrijven dat ze zich hard maken voor het behoud van het zwembad.
In de nieuwe gemeenteraad wil ik allereerst het gesprek starten over een nieuwe meerjarenbegroting voor 2019 en de jaren daarna. Dat is noodzakelijk omdat B en W met de huidige coalitie van VVD, CDA en ONS Voorschoten samen met D66 hebben besloten te bezuinigen op allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd moeten Voorschotenaren meer gaan betalen voor paspoorten, vergunningen en rijbewijzen en worden de OZB tarieven op het eigen huis fors verhoogd. Het extra geld gaat dan naar het aflossen van de schulden ontstaan door jarenlang financieel wanbeleid. Je mag meer betalen, maar krijgt er minder voor terug!

Dat moet echt anders! Het kan ook anders, dat heeft de PvdA in een alternatieve begroting laten zien. Onze begroting is solide en zorgt ook voor een afname van de schulden. Je kunt hier meer over lezen in onze alternatieve begroting ‘Voorschoten verdient beter’ en in ons verkiezingsprogramma dat over enkele weken zal worden gepresenteerd.’

Nummer 2 op die lijst is het huidige raadscommissielid van Mens & Samenleving Marjolijn Eshuis. Ze is zeer deskundig in vooral de sociale agenda. Op nummer 3 staat Hubert Mooiman, een jonge, talentvolle kandidaat, opgegroeid in Voorschoten, studerend in Leiden, met een brede belangstelling. Op nummer 4 staat Hester Leerdam. Ze was actief in de fractie, raadscommissie en sinds oktober 2016 secretaris van het PvdA-bestuur Voorschoten. De nummer 5 op de lijst is huidig raadslid en fractievoorzitter Henk Overbosch.

Kandidatenlijst PvdA voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2018:

1. Ad de Graaf
2. Marjolijn Eshuis
3. Hubert Mooiman
4. Hester Leerdam
5. Henk Overbosch
6. Hans Kapaan
7. Fred Veldman
8. Marcus Driessen
9. Jan Spendel
10. Diana van der Krogt
11. Henry Nieuwenhuijzen
12. Kirsten van Leeuwen
13. Ben Barten
14. Mart van Oers
15. Jan Roelfsema
16. Jan van Leeuwen
17. Bruno van Dunné
18. Jan-Paul Middelburg

 

 

 
Back To Top