Voorschoten - (persbericht) ONS VOORSCHOTEN is akkoord gegaan met de Begroting 2018. Niet van harte, maar andere keuzes maken betekende eigenlijk nog hogere belastingen voor burgers. Dat was niet bespreekbaar. Onder preventief toezicht uitkomen  is zeer belangrijk om zelf het heft in handen te kunnen nemen.
Natuurlijk moet zwembad Het Wedde open blijven. Maar de financiering moet anders. Het komende jaar moeten we met elkaar naar de bezuinigingen kijken: verzachten of niet door laten gaan. Maar voordat de begroting 2019 wordt vastgesteld moet duidelijk zijn welke gevolgen de maatregelen hebben en moeten alternatieven bekeken zijn. Maar bovenal: nieuwe uitgaven kunnen we ons niet veroorloven. Onze schuldenlast mag niet verder toenemen, maar moet afnemen. Wij hebben van onze fouten geleerd: wij willen op dit punt niet nog een keer sorry hoeven zeggen.
 
ONS VOORSCHOTEN heeft vóór het vaststellen van de begroting 2018 gestemd en voor de Meerjarenbegroting 2019-2021. Alphons Eversteijn zegt daarover: ‘dat ging binnen onze fractie niet zonder slag of stoot. Maar als wij alle informatie op ons in laten werken kon de conclusie niet anders zijn dan JA te zeggen’.  Daar was uiteindelijk de hele fractie van overtuigd.
 
Veel is gesproken over:
• Het Sociaal Domein: is een nieuwe taak voor de gemeente. We kunnen nog niet weten hoeveel geld we hier precies voor uit moeten geven. Voor ONS staat vast dat mensen die steun nodig hebben dat ook krijgen. Daar moet geld voor zijn of worden vrijgemaakt.
• zwembad Het Wedde: moet openblijven. Wij zijn blij dat alle partijen dat willen. Wij hebben bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat wij geen exploitatiesubsidie en geen bijdrage in het onderhoudsfonds willen geven. Wij kiezen voor een heel andere aanpak dan nu het geval is. Wel vinden wij het passend, dat de gemeente financieel bijdraagt aan specifieke activiteiten die aansluiten bij het beleid, zoals een gezonde levensstijl. Wij laten wij ons graag door de in te stellen groep deskundigen adviseren wat een verstandige keuze is.
• Verdere belastingverhogingen voor de burgers dan in de meerjarenbegroting is opgenomen. Die ervaren wij al als erg hoog. Daarom konden wij geen steun geven aan de alternatieve begrotingen, hoewel die een interessante insteek hadden.
 
Op de vraag hoe het met de diverse moties van ONS is afgelopen antwoord de fractievoorzitter: ‘Het klopt dat wij  die hebben ingetrokken. Er bleek geen steun voor te komen. Dat is heel jammer natuurlijk. Wij kregen het verwijt ‘voor de publieke tribune te spreken’; wellicht dat andere fracties op die gedachtelijn zijn gezet door de reacties van het college. Die wilden eigenlijk niks. Het was onze bedoeling het college met steun van de gemeenteraad te stimuleren aan een aantal uit te werken punten –die ook in alternatieve begrotingen werden genoemd- extra aandacht te besteden met als doel geld te vinden om bij voorbeeld de schoolbegeleiding, de burgerparticipatie en WMO-voorzieningen te ontzien. Kennelijk hebben wij de boodschap niet goed kunnen overbrengen’. Dat moet een volgende keer beter, want wij willen alle mensen die hulp nodig hebben die ook geven. Daar blijven wij op hameren.
De meeste bezuinigingen worden vanaf 2019 ingevuld. ONS VOORSCHOTEN wil dat de gemeenteraad daarbij de vinger aan de pols houdt. Wij hopen dat er binnen de bestaande budgetten nog geschoven kan worden om bezuinigingen minimaal te verzachten. Wij hopen dat de inhoud van de moties bij iedereen blijft hangen. Nogmaals, zij die het nodig hebben verdienen alle hulp.
 
ONS VOORSCHOTEN realiseert zich heel goed, dat zij in het verleden heeft meegewerkt aan besluiten die achteraf financieel niet goed in elkaar zaten. Dat mag niet meer gebeuren. Nu sparen om de schulden te verlagen en te zorgen dat we niet meer onder preventief toezicht komen te staan. Anders beslissen andere instanties voor ons en staat onze lokale democratie met lege handen.
Laat ONS VOORSCHOTEN weten als er goede ideeën zijn:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Onbekend maakt onbemind en samen moeten we het doen.
 
Back To Top