Maandag 6 september hield Belangenvereniging Krimwijk een presentatie van hun onderzoeksrapport Krimwijk Duurzaam voor de bewoners van de Krimwijk. Een rapport over verduurzaming van de wijk dat tot stand is gekomen met medewerking van de Provincie Zuid-Holland, TU Delft en de gemeente Voorschoten.

Patricia Kortekaas: “Het CDA Voorschoten heeft grote waardering voor dit initiatief en ziet kansen voor andere inwoners die hun woning willen verduurzamen maar niet weten waar te beginnen of welke kosten of besparing het met zich mee brengt. De Krimwijk is een van de oudere wijken in Voorschoten met 190 woningen. Een aantal huizen dateren van 1928 en verder zijn er vooral huizen van voor 1965. Vooraf hebben 42 adressen al een bijdrage geleverd aan realisatie van het onderzoeksrapport en daarbij toegezegd mee te willen doen aan het (collectief) verduurzamen van hun woning.”

34 belangstellenden, 2 wethouders en diverse leden van de raad waren aanwezig bij de bijeenkomst. Na afloop hebben velen van de aanwezigen een Interesseformulier ingevuld en anderen hebben het mee naar huis genomen om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Na ontvangst van het rapport in juli jl. heeft op verzoek van het CDA de raad ingestemd de vereniging het rapport te laten presenteren in de commissie Wonen, Ruimte, Groen waarbij zij de procedure vooraf aan het ontstaan van het onderzoeksrapport kort zullen toelichten en daarna hoe zij dit willen uitvoeren maar ook welke mogelijkheden er voor ieder inwoner die hun woning wil verduurzamen beschikbaar zijn. De bijeenkomst en presentatie zal online plaats vinden waardoor inwoners van Voorschoten mee kunnen kijken en horen hoe ze in de Krimwijk dit gaan aanpakken.

Patricia Kortekaas: “Van elkaar kunnen we veel leren over de aanpak van het verduurzamen van onze woningen. Het initiatief van de Krimwijk bewoners verdient navolging.”

Wilt u ook uw woning verduurzamen? De commissie Wonen Ruimte Groen vergadering vindt online plaats op donderdag 16 september a.s. om 19.30 uur. U kunt via de gemeente site www.voorschoten.nl/bestuurenorganisatie/bestuur/gemeenteraad  een link aanklikken waarmee u de vergadering en daarmee de presentatie kunt volgen.

 
Back To Top