“Als raadslid in je eigen dorp kan je direct bijdragen aan het verbeteren en versterken van Voorschoten. Besluiten van de raad hebben tenslotte, direct gevolgen voor de leefomgeving van inwoners, ondernemers en verenigingen. Voorschoten is een prachtige zelfstandige gemeente om in te wonen, te werken en recreëren, mogelijk gemaakt door al onze voorzieningen in samenwerking met de vele vrijwilligers. Dat wil je graag met elkaar behouden, liefst versterken. Grote kracht is het verbinden van ondernemers, inwoners en een luisterende overheid, zgn. burgerparticipatie.  Indien we goed naar elkaar luisteren en wensen te communiceren, binnen de juiste gezonde financiële kaders en beleidsterreinen (in feite de kern waar het om draait), gaan we er als gemeente  op vooruit.  Samenwerken met andere gemeente speelt daarbij ook een belangrijke rol.” Als raadslid wil Esmee van Herk graag deze schakel zijn. “Want samen leven doe je niet alleen, maar met elkaar!!”

Esmée van Herk (44) woonde in haar jonge jaren in de wijk Bijdorp. Tijdens haar studie economie en rechten woonde zij afwisselend in  Leiden en Voorschoten. Studeren in Leiden en werken bij de Gouden Leeuw in Voorschoten. Na haar studie heeft zij enige jaren in Genève gewoond en gewerkt als relatiebeheerder in de Trust (fiscaal) en het vermogensbeheer, daar was zij ook actief als vrijwilliger in de Nederlandse gemeente.  Esmée keerde met haar drie kinderen in augustus 2009 terug in Voorschoten, waar zij aan de slag ging bij makelaar Frans Spendel en als commissielid voor het CDA en werd ook weer direct actief als vrijwilliger in Voorschoten bij IJsclub Voorschoten (tot 2013). Tegenwoordig is zij naast het raadswerk, werkzaam als toezichthouder, relatiebeheerder van het Bondsgebouw, actief bestuurslid bij de Oranjevereniging, rijdt zij regelmatig als vrijwilliger op de cirkelbus en is zij lid van de sponsorcommissie bij MHC Forescate. Deze inspirerende contacten met Voorschotenaren zorgen er veelal voor dat je weet wat erin het dorp leeft. “Iedere week kom je weer mensen tegen en word je als raadslid geconfronteerd met nieuwe problemen, maar ook zeer goede ideeën die, naar haar mening veel te weinig worden uitgenut.”

Esmée van Herk was in haar jeugd al politiek actief, als bevlogen voorzitter van het CDJA, uiteraard in het mooie Voorschoten. Na haar terugkeer, vanuit Geneve, in Nederland en dus Voorschoten (2009) werd zij bijna vanzelfsprekend actief burgerraadslid voor het CDA in de commissie Wonen Ruimte en Groen en later in de Commissie Burger en Bestuur (Financiën). Op 7 maart 2013 volgende Esmée haar vader Koos van Herk (12 jaar actief geweest en zo blijft de kennis paraat) op als raadslid voor de commissie wonen ruimte en groen, een bijzonder moment. “In de commissie wonen Ruimte en Groen wordt voornamelijk gesproken over de inrichting van de buitenruimte. Een mooi roerige commissie, waarbij een sterke raad belangrijk is, omdat iedere genomen maatregel direct gevolgen heeft voor de directe woonomgeving en eigendommen van onze inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om verkeerssituaties en herinrichting van Beresteijn en het Segaar terrein, maar ook over duurzaamheid.” Afgelopen raadsperiode heeft Esmee van Herk zich als econoom ook aangesloten als raadslid bij de commissie Burger en Bestuur om met haar kennis richting en sturing te geven aan een gezonde financiële gemeente begroting.

 
Back To Top