In de gemeenteraad van donderdag 28 januari is de nieuwe centrumvisie van de gemeente besproken. Een centrumvisie die laat zien dat het centrum van Voorschoten niet op de oude voet verder kan. Een nieuwe visie die het centrum de ruimte biedt om nieuwe ideeën een kans te geven, woningbouw stimuleert, en die meer voorzieningen mogelijk maakt dan winkels en horeca alleen.

De centrumvisie van de gemeente is voor iedereen van belang. Er wordt namelijk een toekomstbeeld geschetst van een centrum dat aantrekkelijk is voor bewoners en voldoende voorzieningen biedt aan diverse leeftijdsgroepen om voor Voorschoten te kiezen. Het centrum moet de ‘woonkamer’ worden voor de huidige en nieuwe bewoners die via een aantal nieuwe woonprojecten in Voorschoten terecht kunnen. Dat geldt voor jonge gezinnen, maar ook voor senioren die vanuit een intussen te groot huis de stap naar een appartement willen zetten. Of voor lokale starters die een huurwoning kunnen krijgen in het eigen dorp. Die woonprojecten leveren wat GroenLinks betreft veel compact gebouwde appartementen op met veel kansen in alle prijsklassen. Compacte bouw zorgt ervoor dat koopappartementen betaalbaarder worden, juist in het lagere en middensegment. En het zorgt voor meer beschikbare woningen in de sociale huur. Op die manier maken en houden we het wonen in ons dorp betaalbaar voor alle inkomens.

In het verlengde daarvan moet er in het centrum, behalve voor diverse winkels en horeca, ook ruimte zijn voor meer voorzieningen. Voorzieningen die er aan bijdragen dat er meer mensen het centrum regelmatig bezoeken. Dus publieke functies en panden met een maatschappelijke inslag. Ook de strikte scheiding tussen ondernemen en wonen is aan het veranderen en daar moet ruimte voor zijn, ook in het centrum. Ruimte voor innovaties is één van de belangrijke punten uit de nieuwe centrumvisie. Het is de rol van gemeente om te zorgen dat ondernemers en bewoners van het centrum die ruimte krijgen. Niet door zich terug te trekken, maar juist door de regie te pakken en voor iedereen heldere kaders te zetten. Want als we iets geleerd hebben uit het verleden, is dat duidelijke voorwaarden en grenzen heel belangrijk zijn om iets voor elkaar te krijgen.

Nu moeten er de volgende stappen gezet worden. GroenLinks rekent erop dat de gemeente daarbij duurzaamheid en circulaire economie als belangrijke waarden voor het ontwikkelen van het centrum zal beschouwen. Denk aan een kringloopwinkel, het ontwikkelen en verkopen van herbruikbare producten, een afvalstroom die recyclebaar is. Deze waarden zijn niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid, maar ze bieden ook economische kansen, juist met deze centrumvisie. College pak die kans!

Back To Top