Afgelopen week keurde de gemeenteraad de kadernota 2021, met daarin de eerste plannen voor komend jaar, unaniem goed. Ook hield GroenLinks, na maanden stilte vanwege de Corona-crisis weer een opruimactie.

Donderdagmiddag begon de raadsvergadering om de kadernota 2021 voor Voorschoten vast te stellen. In de kadernota wordt aangegeven hoe de gemeente er qua financiën voorstaat en worden de contouren van de begroting voor het komend jaar vastgelegd. Het vaststellen van deze nota is sinds vorig jaar ook het moment waarop de partijen hun Algemene Beschouwingen houden.

Terwijl Voorschoten enkele jaren geleden nog onder financieel toezicht van de provincie stond,  lijkt het er nu op dat er ook volgend jaar weer een sluitende begroting ligt. Wel blijft de ruimte om grote investeringen te doen voorlopig beperkt. Fractievoorzitter Albert Deuzeman gaf aan dat dit GroenLinks daarom vooral praktisch wil zijn. “Het betekent ook dat wij als raad vaker moeten nadenken over wat we concreet wel en niet willen en ons niet moeten verliezen in procedurele en financiële details. Want alleen als we weten wat we willen, kan samen met inwoners gekeken worden hoe we dit realiseren.”  Verder heeft GroenLinks ook dit jaar, in samenwerking met andere fracties uit coalitie en oppositie, voorstellen ingediend. Deze hadden betrekking op scholenbouw, milieubeleid, economisch beleid en het beleid rond werk en inkomen.

Behalve de woorden was het deze week ook tijd voor daden. Zaterdagochtend hield GroenLinks weer een opruimactie, deze keer in de Vlietwijk. Met circa 15 mensen, niet alleen GroenLinksers maar ook betrokken deelnemers van de ‘Garbage appgroep’ en een viertal enthousiaste kinderen zijn we aan de slag gegaan.

Qua zwerfafval hadden we wisselende ervaringen: op sommige stukken was geen papiersnipper te vinden. Op andere plekken daarentegen vonden we een half vergane rubberen boot, emmer nog halfvol met yoghurt, een regenjas, en niet nader te definiëren voorwerpen die zeker niet thuishoren op de plaats waar wij ze vonden. Zorgelijk was de aanwezigheid van glas bij het voetbalveldje, en jammer dat vooraf aan het maaien door de gemeente niet eerst de vele blikjes en het plastic weggehaald is. Nu moesten we steeds de snippers tussen het gemaaide gras filteren. Toch was het met betrokken Voorschotenaren in een mooie wijk een fijne opruimactie.

 
Back To Top