GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen er op vooruit kan gaan. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen, dat ze meedoen en niet aan de kant worden gezet. Veel mensen leven in onzekerheid over hun baan, de zorg, bijstand of een betaalbare woning. Wij willen deze mensen zoveel mogelijk helpen. We vinden het belangrijk dat mensen zich gewaardeerd voelen, dat ze niet als nummer, maar als mens behandeld worden.

We willen daarom ook dat de zorg weer persoonlijk wordt met een vast gezicht aan het bed of in de huishouding. Dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt door de werkdruk te verminderen en er meer aandacht kan zijn. Dat zorgverleners weer in vaste dienst kunnen komen. We kunnen dit regelen door de zorg beter aan te besteden.

Kwetsbare mensen en ouderen hebben onze bijzondere aandacht. Wij willen dat zij zich veilig en thuis voelen in Voorschoten. 9% van de ouderen boven de 65 voelt zich in Voorschoten ernstig eenzaam. Mensen die eenzaam, in de war of dementerend zijn, worden, waar mogelijk, opgespoord en ondersteund.

In ons verkiezingsprogramma hebben we ook aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen, rekenen en computers. Wij kunnen er voor zorgen dat zij deze vaardigheden kunnen verbeteren; door hen op te sporen, bemoedigen en door te verwijzen naar het taalhuis in onze bibliotheek. Maar ook dat er mensen zijn die hen begeleiden en helpen met ingewikkelde formulieren.

Meer dan 50% van de Voorschotenaren met een bijstand krijgen niet de lastenverlichting waar ze recht op hebben. Dit komt doordat ons voorzieningensysteem voor veel mensen te ingewikkeld is. Volgens het NIBUD komen bijstandsgezinnen met jongeren structureel elke maand meer dan 200 euro tekort. Dat moet anders. Dit kan anders. Door waar mogelijk de aanvraag te vergemakkelijken en mensen nog beter te begeleiden. Maar ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en er geen kinderen in armoede opgroeien.

Wij begrijpen dat mensen in het woud van de bureaucratie door de bomen het bos niet meer zien en dat het, door alle problemen, soms teveel wordt. Wij willen dat bijstandsgerechtigden en mensen met schulden zorgvuldig ondersteund worden.  Wanneer mensen moeite hebben met de vaak ingewikkelde regels, willen we dat eerst goed bekeken wordt waarom mensen daaraan niet kunnen voldoen. Mensen overtreden meestal niet expres de regels. Soms is het gewoon te ingewikkeld en de stress te groot. Waar nodig en mogelijk passen wij de regels anders toe. In de praktijk blijkt dat dit gemeenten zelfs geld kan opleveren. Maar waar het vooral om gaat is dat GroenLinks mensen niet in de steek laat. Wij staan voor een betrokken en sociaal Voorschoten.

 
Back To Top