Voorschoten – Het persbericht van het CDA over het Uitvoerend bedrijf is GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten. Daarin stelt het CDA dat GroenLinks (en ook VVD) door kritiek over het sneeuwvrij houden van de fietspaden, de werknemers van het Uitvoerend Bedrijf in een hoek zet. GroenLinks wijst deze opmerkingen verontwaardigd af om een aantal redenen.

(persbericht GroenLinks) Op maandag 10 december viel veel sneeuw. De fietspaden waren gevaarlijk. Monique Lamers, fractievoorzitter GroenLinks: “Ik was, als fietser, die maandag extra vroeg vertrokken naar mijn werk in Katwijk om daar op tijd aanwezig te kunnen zijn. De fietspaden in Voorschoten waren gevaarlijk, zodat fietsers vaak moesten lopen of op de rijbaan voor auto’s fietsten, waar het wèl sneeuwvrij was. Een ongewenste situatie. In Leiden was het beter en in Katwijk was het veilig voor fietsers.”

Denkend aan de discussies over sneeuwvrije fietspaden van enkele jaren geleden, riep dit de vraag op waarom de Voorschotense fietspaden nog steeds zo gevaarlijk waren. Fietsers zijn immers kwetsbaar. Het college is de eerst aangesprokene, dus onze vragen stelden we aan hen. Het waren open vragen, zonder beschuldigende vinger. Een vraag was of er wel voldoende middelen zijn voor adequate gladheidsbestrijding.

Binnenkort zijn er verkiezingen en de campagnes komen op gang. Het CDA heeft oliebollen gebracht naar het Uitvoerend Bedrijf. In haar persbericht hierover stelt een CDA-raadslid dat VVD en GroenLinks kritiek hebben geuit op het werk dat werknemers van het Uitvoerend Bedrijf hebben gedaan, dat deze mensen na dagen hard werken door hen in een hoek zijn gezet en dat kritiek ook op een andere, constructieve wijze naar voren kan worden gebracht.

GroenLinks wijst deze opmerkingen verontwaardigd af om een aantal redenen.

Het CDA geeft vragen en persbericht van GroenLinks een lading die deze pertinent niet hebben. Door de vragen en het persbericht af te schilderen als kritiek op werknemers van het Uitvoerend Bedrijf doet het CDA niet alleen de werkelijkheid geweld aan, maar creëert zij zelf een tegenstelling tussen GroenLinks en de werknemers van het Uitvoerend Bedrijf. Het CDA voert zo campagne over de ruggen van deze werknemers.

Het is juist GroenLinks geweest dat er steeds op wees dat mensen die het gemeentelijk beleid uitvoeren, voldoende middelen moeten hebben om dat ook goed te kunnen doen. Daarom stemde de fractie, vaak als enige, keer op keer tegen de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat, dat, volgens het recente bestuurskrachtonderzoek, ernstig overbelast is. Het CDA stemde juist steeds vóór die bezuinigingen. Dit zet het persbericht van het CDA wel in een heel vreemd daglicht: juist het CDA zou bij zichzelf te rade moeten gaan. Al dan niet met een oliebol in de hand.
GroenLinks begrijpt dat er veel afhangt van de aanstaande raadsverkiezingen. Ook maken we allemaal wel eens fouten. Maar het CDA overschrijdt met dit persbericht grenzen die ook in een verkiezingscampagne niet overschreden zouden moeten worden.

 
Back To Top