Veel Voorschotenaren maken zich zorgen over de veiligheid van de rotonde tegenover het gemeentehuis. De verkeerssituatie wordt daar als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. En terecht, want uit cijfers blijkt dat er tussen 2017 en 2019 maar liefst vijftien ongelukken plaatsvonden, waarvan de helft met letsel. De VVD Voorschoten pleit al jaren voor een verkeerskundig onderzoek naar deze rotonde. Het onderzoeksrapport is er nu en laat inderdaad tekortkomingen aan de inrichting van de rotonde zien. Tijd om nu door te pakken, aldus de VVD.

Al bij de aanleg van de rotonde was de VVD-fractie erg kritisch over het ontwerp. In de jaren erna bleken die zorgen terecht. Op de rotonde gebeurden veel (bijna)ongelukken en de fractie ontving hierover steeds vaker klachten van Voorschotenaren. VVD-raadslid Bart Lavrijsen: “Een rotonde zou de verkeersdoorstroming en de veiligheid moeten bevorderen. Helaas is dat hier niet het geval. De rotonde is te onoverzichtelijk en te gevaarlijk.” De VVD-fractie pleitte al in januari 2018 voor het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek. Na enige vertraging is dat onderzoek nu uitgevoerd. De VVD-fractie is blij dat het rapport er nu is. Lavrijsen: “Het bevestigt de zorgen die onze fractie al jaren heeft en vormt een goede basis om concrete verbetermaatregelen te nemen. We zetten ons in om het college snel actie te laten nemen om de rotonde veiliger te maken.”

 
Back To Top