De VVD Voorschoten is verheugd dat nieuwe paspoorten kunnen worden thuisbezorgd. Dat scheelt een afspraak bij de gemeente, en is een goede stap in betere dienstverlening vooral
voor diegenen die een druk of werkend leven hebben. Voorschoten is niet de eerste gemeente die dit doet, en de gemiddelde prijs van het opsturen is 5 euro. Tot eind van het jaar ziet de gemeente als een startperiode en tijdens deze pilot zal het opsturen van het paspoort ook in Voorschoten 5 euro bedragen.

Verzenden paspoort ‘kost’ 15 euro?

Echter, de kostprijs van verzending is 15 euro en na de pilot zal dat moeten worden betaald. VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool: “Dat is toch wel gek, hoe kan het dat de verzendkosten van een paspoort hier 15 euro zijn terwijl we tijdens de pilotperiode de prijs op 5 euro houden. Dit experiment kost de gemeente dus 10 euro per keer, terwijl het juist als service naar de inwoners toe is bedoeld. Dit is dubbel krom, net zoals de hoge legeskosten van bijvoorbeeld bouwvergunningen.”

Betere dienstverlening, lagere kosten

De VVD Voorschoten zal de dieperliggende oorzaak van de hoge servicekosten van de gemeente Voorschoten naar boven proberen te halen. Mede op verzoek van de VVD zal ook de Rekenkamercommissie spoedig hierover een onderzoek starten, en de uitkomsten daarvan zullen hopelijk bijdragen aan het maken van keuzes hoe we de leges en tarieven vast stellen. “Voor de VVD Voorschoten is de gemiddelde landelijke prijs leidend, we zullen er alles aan doen servicegerichtheid hoog in het vaandel te krijgen en de legeskosten omlaag te krijgen”.

 
Back To Top