De gemeenteraad van Voorschoten wil dat er een pardonregeling komt voor kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland wonen. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december, waarin met grote meerderheid een motie daarover werd aangenomen. De motie was een initiatief van D66 en werd mede ingediend door GroenLinks, SP, CDA en PvdA.

“Als gemeente zijn we ervoor verantwoordelijk dat alle kinderen veilig, gelukkig en gezond kunnen opgroeien”, aldus de vijf partijen. “Als een kind dat hier het grootste deel van zijn of haar jeugd heeft doorgebracht ineens het land wordt uitgezet, heeft dat enorme gevolgen. Daarom hebben wij ons aangesloten bij een actie van onder meer Unicef, waarin we de Tweede Kamer oproepen om een kinderpardon te regelen.”

Procedures
Behalve de oproep om Voorschoten achter het initiatief voor een kinderpardon te scharen, riepen de vijf partijen ook op tot een verbetering van de bestaande asielprocedures. “Een kinderpardon alleen is geen structurele oplossing. De Tweede Kamer moet er ook voor zorgen dat kinderen en gezinnen niet jaren lang in onzekerheid blijven, terwijl ze wachten op een definitief oordeel over hun verblijfsstatus. Dat neemt echter niet weg dat kinderen nooit het slachtoffer mogen worden van trage procedures of slecht beleid. We zijn dan ook blij met de brede steun in de gemeenteraad voor een kinderpardon.”

Back To Top