Na het aftreden van wethouder Lamers op 5 maart j.l. lazen we in een persbericht van GroenLinks en in de media dat er te weinig steun in de Voorschotense gemeenteraad zou zijn voor ingrijpende keuzes op het gebied van milieu, energietransitie en verduurzaming. Maar hoe kan dat worden gezegd als de gemeenteraad hierover nog helemaal geen plannen van het college heeft ontvangen? Is het de Raad die de wethouder in de steek heeft gelaten of is het de coalitie van VVD, GroenLinks en D66?

In het coalitieakkoord uit 2018 staat dat VVD, D66 en GroenLinks streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030. In 2019, zo wordt beloofd, maken we een nieuw milieubeleidsplan, met tussendoelen en klimaatbegroting.  Maar helaas, dat plan is er nog steeds niet! Toch gek als je als coalitie  steeds zegt dat je in 2030 een energieneutraal Voorschoten wilt.

In de planning staat nu dat het college komend najaar een voorstel voor een milieubeleidsplan bij de gemeenteraad indient.  Hoe kan worden gezegd dat in de raad onvoldoende steun is voor ingrijpende keuzes als er nog helemaal geen plannen zijn gepresenteerd? Je kunt  moeilijk over niet-bestaande plannen spreken.

De PvdA stelde in juni 2019 samen met Voorschoten Lokaal voor uit het saldo van de jaarrekening 2018 €800.000 te reserveren voor een reserve, een spaarpotje 'duurzaam vooruitstrevend’.  Er was weliswaar nog geen milieubeleidsplan, maar het was duidelijk dat ingrijpende keuzes geld zouden kosten en dan zou het goed zijn om alvast wat opzij te leggen. Het voorstel werd verworpen. De coalitie van VVD, GroenLinks en D66 stemde tegen.

Een maand later diende de PvdA in de discussie over de Kadernota weer een voorstel in, ditmaal met het CDA om geld opzij te leggen voor duurzaamheid en energietransitie. Ook dit amendement werd afgestemd. En ook deze keer stemden VVD, D66 en zelfs GroenLinks tegen.

De PvdA vraagt zich af waarom er twee jaar na de verkiezingen nog steeds geen milieubeleidsplan is. Heeft dat te maken met de complexiteit of is er onvoldoende draagvlak binnen coalitie en college? En waarom stemden de coalitiepartijen vorig jaar tegen onze voorstellen om alvast wat geld opzij te leggen voor duurzaamheid?  

Ad de Graaf: “Er wordt gezegd dat er onvoldoende steun in de raad is voor (niet-bestaande) voorstellen, maar het lijkt er eerder op dat de wethouder in de steek is gelaten door haar eigen coalitie.”

 
Back To Top