ONS Voorschoten doet in maart 2022 niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn uiteindelijk onvoldoende mensen, die bereid zijn op de Kieslijst te willen staan.

In 2019 was het voor degenen, die de Voorschotense politiek een beetje volgen, duidelijk dat er spanningen waren in de Vereniging ONS Voorschoten en  in de gemeenteraadsfractie van ONS Voorschoten. De leden van de vereniging besloten de vereniging op te heffen en raadslid  Marleen Persoon van ONS Voorschoten besloot toen onder een andere vlag zelf door te gaan. In de nieuwe situatie bleven er van de drie gekozen raadsleden twee over, Hans van der Elst, fractievoorzitter en Glenn Zeelt, raadslid, die beiden besloten door te gaan met de fractie ONS Voorschoten. Belangrijk daarbij was dat zij het hun verantwoordelijkheid vonden om als nieuw gekozenen in de raad en ook nog vierkant achter het verkiezingsprogramma ‘Realisme is de toon’ staand, door te gaan.  Daarbij geloofden zij in de grondgedachte van ONS Voorschoten, Ondernemend en Sociaal. Zij waren gekozen en wilden hun werk voortzetten en de partij nieuw leven inblazen.

Ondanks vele positieve gesprekken is het niet gelukt om voldoende mensen voor het raadslidmaatschap te interesseren. Fractievoorzitter Hans van de Elst zegt daarover: “Het is inderdaad erg jammer, dat onze fractieleden er niet in geslaagd zijn nieuwe kandidaat-raadsleden te interesseren. Er is veel kwaliteit bij onze inwoners, maar velen vinden het raadslidmaatschap moeilijk te combineren met hun werk. Zelf loop ik daar ook tegenaan. Daarnaast was bekend, dat Glenn Zeelt voor één raadsperiode beschikbaar was. Wel waren er twee mensen enthousiast om het raadswerk te ondersteunen, Fer de Boer en Fred Veldman. Zij zijn nu burgercommissieleden”.

Over een samengaan met andere partijen is ook gedacht, maar omdat de fractieleden besloten hebben niet door te gaan, is dat geen optie.

Een doorstart voor ONS Voorschoten is het dus niet geworden. Daarom nu de boodschap dat ONS Voorschoten niet mee doet aan de verkiezingen in maart 2022 maar wel de verkiezingsbelofte nakomt haar werk af te ronden.

 
Back To Top