Twee jaar na de verkiezingen heeft ONS Voorschoten de afgelopen weken in de pers verantwoording aan haar 1518  kiezers afgelegd en een oproep gedaan voor nieuwe (raads)leden. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Stond de telefoon roodgloeiend? Fractievoorzitter Hans van der Elst antwoord direct: wel een paar, maar dat mogen er best nog wat meer zijn. Daarbij zaten leuke reacties op het werk dat we als fractie verrichten. Onze kiezers zien in dat we ten opzichte van andere lokale partijen op inhoud werken en het verkiezingsprogramma als leidraad hanteren. Duidelijk herkenbaar dus. Mensen zijn wel bereid om over onderwerpen mee te denken, als het niet te veel tijd kost.  Maar als partij willen we graag mensen hebben die zich als kandidaat raadslid beschikbaar stellen en zich ook voor 4 jaar willen binden. Je doet dit werk, omdat je je bij Voorschoten betrokken voelt, iets voor de mede inwoners wil bereiken en omdat het gewoon leuk en interessant is. Je krijgt goed inzicht waar een gemeente allemaal voor staat. Velen hebben daar geen idee van.

ONS Voorschoten maakt op dit moment geen deel uit van het college, is oppositie voeren strijd leveren? Ja en nee. Wij redeneren vanuit de gedachte: wat goed is voor de Voorschotenaren steunen wij; ons verkiezingsprogramma is daarbij ons kompas. Het gaat niet om strijden, maar onderbouwd je mening geven. En dat is soms een linkse koers en soms een rechtse koers. Overigens is de sfeer in de raad goed en de wil om samen te werken aanwezig, wij proberen dat ook te bevorderen.

En als er nou geen kandidaat raadsleden komen? Dat is simpel zegt Hans: dan kun je geen kieslijst opstellen. Maar dat geldt ook voor andere partijen, daar zijn wij niet uniek in. Geen mensen, is geen lijst. Landelijk zie je dat gemeentelijke lokale partijen het steeds beter doen, dus we verwachten nu wel wat van de Voorschotenaren!

Informatie over ONS Voorschoten: Hans van der Elst  06 551 770 65. Help mee ONS nieuwe verkiezingsprogramma op te stellen. Nu kan dat! U heeft direct invloed.

 
Back To Top