Na 12 jaar heft de Vereniging ONS Voorschoten zich op. Waar een lokale partij als ONS Voorschoten honderden aanhangers en ruim anderhalf duizend kiezers heeft, blijkt het in deze tijd steeds moeilijker om een ledenorganisatie in stand te houden.

De fractie van ONS Voorschoten wil nieuwe vormen van betrokkenheid ontwikkelen. Mede om de weg voor nieuwe initiatieven vrij te maken hebben de leden tijdens de Algemene ledenvergadering op 18 februari 2019 het voorstel van het bestuur aangenomen om de Vereniging ONS Voorschoten op te heffen.

Tevens heeft de vereniging besloten het batig saldo te schenken aan het project Odensehuiskamer in Vlietwijk. De fractie van ONS Voorschoten blijft uiteraard actief.

In 2007 werd de Vereniging ONS Voorschoten opgericht uit leden van traditionele partijen en partijloze betrokken inwoners zonder politieke ervaring. Net als met andere lokale partijen, bleek deze ontwikkeling in Voorschoten goed aan te slaan. ONS Voorschoten haalde bij de verkiezingen in 2010 – mede dankzij de samenwerking met D66 – in één keer maar liefst 7 zetels. Als grootste partij vormde ONS Voorschoten een coalitie met de VVD.

Ook in 2014 – ondanks de beëindiging van de samenwerking met D66 – was de verkiezingsuitslag zeer succesvol. Weer 7 zetels, waarvan 4 voor ONS Voorschoten en 3 voor D66. En voor de tweede maal, maakte ONS Voorschoten deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten.

Voorzitter van de Vereniging en laatste wethouder voor ONS Voorschoten, Hans Rasch: “We hebben ruim 8 jaar lang heel hard gewerkt in het college en in de gemeenteraad. Maar het verder opbouwen van een partijorganisatie blijkt een hardnekkige zaak, wanneer je niet kunt steunen op de traditie van de oude zuilen. Daarom is het nu tijd om naar een andere vorm van participatie en betrokkenheid te gaan. Dit hebben we samen met fractie en leden geconcludeerd tijdens de laatste twee Ledenvergaderingen.”

Per 1 maart 2019 houdt de Vereniging ONS Voorschoten op te bestaan.

Het batig saldo van de vereniging is geschonken aan het project Odensehuiskamer in Vlietwijk. Dat is een plek voor ontmoeting en informatie uitwisseling voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorger.

De ruim 1500 kiezers kunnen gerust zijn: het verkiezingsprogramma blijft de basis voor de inzet van de fractie. Want de politieke tak blijft bestaan.

Back To Top