We praten in Voorschoten allemaal over het openhouden van het zwembad. Maar er is veel meer aan de hand. We staan aan de vooravond van het behouden van de voorzieningen. Dat zegt Glenn Zeelt namens ONS Voorschoten. Ga er maar eens aanstaan: meer dan 40 gebouwen moeten duurzaam worden gemaakt.  Tussen nu en 10 jaar moet er fors worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in een zwembad, een sporthal, een bibliotheek en scholen. En we weten ook, dat er veel gebouwen onvoldoende benut worden. De gemeente moet uitspreken wat zij wil voordat onomkeerbare besluiten worden genomen.

Het Wedde open houden
Voor de korte termijn moeten we weer geld hebben om Het Wedde open te houden. Maar geen overhaaste beslissingen. Er zijn mogelijkheden om de uitgaven te beperken. Het is een feit, dat het zwembad bijna 40 jaar oud is en we voor de keuze komen te staan om te renoveren. Dat gaat veel geld kosten. Doet de gemeente dat alleen of zijn er commerciële exploitanten te vinden die ook financieel hun steentje bijdragen. Met de VVD denken wij dat dat kan. En gaat dat niet lukken, dan moeten we goed kijken welke minimale zwemactiviteiten wij in Voorschoten willen behouden. Een nieuw en kleiner bad is dan bespreekbaar. Besef je welke zwembaden er in de regio zijn, dan moet je in de spiegel kijken en jezelf de vraag stellen of de gemeente wel een 25 meter bad moet en kan behouden.

Sporthal De Vliethorst vervangen
De sporthal is bijna 50 jaar oud en voldoet niet aan de sporttechnische eisen. Ook hier moet geïnvesteerd worden om een sport- en gymnastiekvoorziening te behouden. Maar waar komt de sporthal te staan? ONS Voorschoten vindt, dat we moeten kijken welke (sport)functies wij bij elkaar kunnen brengen om kosten te besparen. Dat doe je niet even. Daar is echt tijd voor nodig. Zou je sporthal De Vliethorst naar Het Wedde verplaatsen, dan heeft dat grote gevolgen voor het onderwijs. Dan moet je een nieuw gymnastieklokaal bouwen voor de scholen in en rond het centrum van Voorschoten. Is verplaatsen dan wel slim? Want ook dat kost wer extra geld.

40 gebouwen met een maatschappelijke functie
In Voorschoten zijn meer dan 40 gebouwen met een maatschappelijke functie. Oude en minder oude gebouwen. We weten, dat deze gebouwen duurzaam worden gemaakt en beter benut moeten worden. Dat gaat geld kosten. Dat geldt ook voor de schoolgebouwen. ONS Voorschoten vindt dat het de hoogste tijd wordt dat de gemeente uitspreekt wat zij met accommodaties wil. Door het slim combineren van activiteiten hoeft de bibliotheek niet te overwegen om de openstellingstijden te beperken. Bij een gebouw met een inloopfunctie van bijvoorbeeld 8.00 tot 23.00 uur staat de deur altijd open en kun je tussen die tijden altijd terecht. Voorbeelden genoeg in het land waar het al zo gaat. De gemeenteraad is aan zet om aan te geven wat hij wil. Dat valt goed te combineren met het nieuwe subsidiebeleid.

Back To Top